Ansøgningsrunder

Kalder alle unge i Midtjylland – søg om EU-tilskud til at oprette netværk

27. maj 2020

Arbejder din ungdomsorganisation med netværk og medborgerskab? Så kan I nu søge om midler til projekter, der fremmer europæisk medborgerskab. Formålet med indkaldelsen er at samle Europas unge på tværs af landegrænser via både fysiske og digitale aktiviteter.

Der er afsat 37,5 mio. kr. til dette års indkaldelse. Den støtte vil gå til forventeligt 10-15 projekter, der vil vare mellem 9 og 24 måneder. Et projekt kan ansøge om tilskud på mellem 750.000 kr. og knapt 4 mio. kr.

Hvad kræves der for at søge?

Støtten går til projekter, som inkluderer mindst fem ungdomsorganisationer fra fem forskellige Erasmus+ berettigede lande. Projektet skal vare mellem 9-24 måneder. Dette års indkaldelse fokuserer på tre europæiske ungdomsmål:

  • målet om inklusive samfund (nr. 3)
  • målet om oplysning og konstruktiv dialog (nr. 4)
  • målet om et bæredygtigt grønt Europa (nr. 10)

Hvad kan der søges støtte til?

  • Mobilitetsaktiviteter, bl.a. omfattende udvekslinger mellem unge, herunder (men ikke begrænset til) netværksaktiviteter, og ikke-formelle eller uformelle uddannelsesmuligheder, forberedelse af onlineaktiviteter og unges udvikling af projekter
  • aktiviteter, der fremmer unges adgang og deltagelse i forbindelse med EU’s politiske aktiviteter, der er relevante for unge
  • udveksling af erfaring og god praksis, oprettelse af netværk og partnerskaber med andre ungdomsorganisationer, deltagelse i møder, seminarer eller onlinefora med andre aktører og/eller politiske beslutningstagere
  • initiativer og arrangementer, som har til formål at udvikle netværk mellem europæiske NGO’er og civilsamfundsorganisationer
  • opmærksomhedsskabende informations-, formidlings- og markedsføringsaktiviteter (såsom seminarer, workshops, kampagner, møder, offentlige debatter og høringer) vedrørende EU’s politiske prioriteter på ungdomsområdet.

Ansøgningsfrist

Ansøgningsfristen er den 28. juli 2020 kl. 17.00 dansk tid.

Yderligere information

Se mere her på Uddannelses- og Forskningsministeriets hjemmeside eller kontakt os.

 

Vil du vide mere?

Så kontakt en af vores medarbejdere, der sidder klar til at hjælpe dig.

Elena Nielsen
EU-specialkonsulent
Uddannelse og VIA