God historie

Kick-off på START – Nyt forskningsinitiativ for bæredygtig omstilling af landbruget

30. marts 2022

Alle otte universiteter i Danmark er gået sammen om et nyt integreret og interdisciplinært forskningsinitiativ omkring bæredygtig omstilling af landbrugs- og fødevaresektoren.  Det nye center lyder navnet START, Centre for SusTainable AgRifood sysTems, og den 21. og 22. marts var der kick-off på Aarhus Universitets (AU’s) kursuscenter Sandbjerg i Sønderjylland.

Lina Christensen fra Central Denmark EU Office og Ida Heebøll fra Greater Copenhagen EU Office repræsenterede på kick-off de danske, regionale EU-kontorer i sammenslutningen Dacob for at fortælle nærmere om EU-mulighederne for det nye, fælles initiativ.

Eskild Holm Nielsen, dekan ved AU’s TECH-fakultet og vært for START-sekretariatet, taler ved START-kick-off. Fotograf: Rasmus Rørbæk, Aarhus Universitet

START vil blandt andet have fokus på at styrke det tværfaglige samarbejde mellem forskere i Danmark og internationale partnere inden for naturvidenskab, samfundsvidenskab og humaniora.

Formandskabet for styregruppen bag START vil hvert halve år skifte, og i indeværende periode har DTU formandskabet ved Christine Nellemann., institutdirektør ved DTU Fødevareinstituttet.

I et samarbejde med både erhvervsliv, politikere og internationale partnere vil forskningssamarbejdet i START skabe et stærkt fundament for missionsdrevne innovationsaktiviteter, så vi kan skabe en afgørende effekt for vores klima og miljø og sikre langsigtede løsninger på fødevareområdet. – Eskild Holm Nielsen, Dekan, TECH-fakultetet, AU

AU’s Eskild Holm Nielsen er vært for START-sekretariatet

Sekretariatet for START har base på Aarhus Universitet (AU), og vært for sekretariatet er Eskild Holm Nielsen, der er dekan ved AU’s TECH-fakultet, og som også repræsenterer AU i CDEU’s bestyrelse.

Han udtaler om det nye initiativ:

 • Ved yderligere at styrke forskernes tværfaglige samarbejde fra en mangfoldighed af discipliner gør vi det muligt at skabe realistiske fremtidige løsninger sammen – både nationalt og globalt. I et samarbejde med både erhvervsliv, politikere og internationale partnere vil forskningssamarbejdet i START skabe et stærkt fundament for missionsdrevne innovationsaktiviteter, så vi kan skabe en afgørende effekt for vores klima og miljø og sikre langsigtede løsninger på fødevareområdet. Målet er, at Danmark skal være et europæisk living lab, der kan fremvise den planlagte overgang af europæiske fødevaresystemer.

Repræsenterede Dacob-samarbejdet på kick-off

Lina Christensen, CDEU (t.v.) og Ida Heebøll fra GCPHEU holder oplæg ved START-kick-off. Fotograf: Rasmus Rørbæk, Aarhus Universitet

Det var da også for at støtte op om den europæiske dimension, at forskningskonsulenterne Ida Heebøll fra Greater Copenhagen EU Office (GCPHEU) og Lina Christensen fra Central Denmark EU Office (CDEU) i Bruxelles tog til Sønderjylland og deltog i kick-off’en.

Dette gjorde de som repræsentanter for dacob, som er et samarbejde mellem repræsentationer for danske kommuner, regioner og universiteter i Bruxelles:

 • Det giver rigtig god mening for os fra Bruxelles-kontorerne at være med fra begyndelsen på dette fælles, universitære projekt, der kommer til at kigge meget mod EU, når det kommer til finansiering. Derfor var det også dejligt at opleve, at universitetsledelserne havde prioriteret at være med på kick-off sammen med Uddannelses- og Forskningsministeriet samt Novo Nordisk-fonden, fortæller Ida Heebøll fra GCPHEU.

Med det kendskab, vi har til EU’s institutioner, så kan vi sætte scenen i Bruxelles for det nye initiativ ved at hjælpe med fokus og synlighed – også i forhold til Europa-Kommissionen – Lina Christensen, CDEU

Kan sætte scenen i Bruxelles for det nye initiativ

De to Bruxelles-baserede forskningskonsulenter holdt et fælles indlæg, hvori de satte fokus på, hvordan man opnår succes i EU’s store rammeprogram for forskning og innovation, Horizon Europe:

 • Med det kendskab, vi har til EU’s institutioner, så kan vi sætte scenen i Bruxelles for det nye initiativ ved at hjælpe med fokus og synlighed – også i forhold til Europa-Kommissionen. Vi har et indgående kendskab til de generaldirektorater, der er vigtige inden for denne dagsorden, og de inkluderer både forskning, landbrug, sundhed, klima og energi. Dermed kan vi rådgive universiteterne om, hvilke budskaber de bør tage med til Bruxelles, og om, hvem der er bedst at sætte sammen her, fortæller Lina Christensen fra CDEU.

Nu står vi på EU-kontorerne klar til at løfte i Bruxelles, hvor vi den 18. maj har lead på at lave et rundbordsarrangement for START med Europa-Kommissionen – Lina Christensen, CDEU

Deltagere skulle finde hinanden på tværs af discipliner

Med på kick-off-mødet var godt 60 forskere fra de otte deltagende universiteter, og formålet var, at deltagerne samlet på tværs af discipliner skulle finde hinanden inden for bæredygtigt landbrug og fødevareproduktion.

 • Forskerne har spillet bold med hinanden her på kick-off-mødets to dage, og bolden er så spillet retur til styregruppen bag START. Nu står vi på EU-kontorerne klar til at løfte i Bruxelles, hvor vi den 18. maj har lead på at lave et rundbordsarrangement for START med Europa-Kommissionen, lyder det afsluttende fra Lina Christensen.

Nærmere om START

START ledes af en styregruppe med repræsentanter fra alle de stiftende universiteter. Formandskabet for styregruppen bag START vil hvert halve år skifte mellem de otte universiteter, som er:

 • Danmark Tekniske Universitet (DTU)
 • Aarhus Universitet (AU)
 • Københavns Universitet (KU)
 • IT-Universitetet i København (ITU)
 • Copenhagen Business School (CBS)
 • Aalborg Universitet (AAU)
 • Syddansk Universitet (SDU) og
 • Roskilde Universitet (RUC).

Bliv klogere på START og på Dacob-samarbejdet

Læs nærmere om START på linket her og om samarbejdet i Dacob på linket her. 

 

Vil du vide mere?

Så kontakt en af vores medarbejdere, der sidder klar til at hjælpe dig.

Lina Christensen
EU-specialkonsulent
Forskning, uddannelse og Aarhus Universitet
Mathilde Dam
EU-konsulent
Forskning og grøn omstilling