Aktuelt

Klimatilpasning bliver centralt i det nye Europa

29. oktober 2019

Ekstremt vejr i form af hedebølger, stormfloder og oversvømmelser bliver mere og mere normalt. Selvom konsekvenserne rammer os forskelligt på tværs af det europæiske kontinent, så er meldingerne fra Europa-Kommissionen klare: Klimatilpasning skal være et nøgleord i EU’s næste budgetperiode 2021-2027. Og dét kan være godt nyt for regionale og lokale myndigheder, der allerede har taget hul på den store udfordring: At tilpasse vores samfund til et nyt klima.

Klimatilpasning er højt på dagsordenen i EU. Faktisk så højt, at det er udpeget som én blandt de i alt 5 centrale ”missioner”, som Europas forskere, myndigheder og innovative virksomheder skal arbejde for at finde svar og løsninger på over de kommende 7 år. Europa-Parlamentet og Det Europæiske Råd nåede i april 2019 til en midlertidig aftale om Horizon Europe, der er Europa-Kommissionens forslag til EU’s næste forsknings- og innovationsprogram med et budget på 100 mia. EUR.

Udtryk for de største, globale samfundsudfordringer

De fem nøje udvalgte ”missioner” er udtryk for de største globale samfundsudfordringer, som Europa står over for og skal løse:

  • Klimatilpasning
  • Kampen mod kræft
  • Sunde verdenshave og indre farvande
  • Klima-neutrale og smarte byer
  • Sund jord
  • Fødevarer

Connie Hedegaard i spidsen for mission om klimatilpasning

Ved udgangen af 2019 nedsætter Kommissionen 5 ”mission boards” (se udvalg i skema nedenfor), der består af de bedste eksperter og videnskabsfolk fra europæiske universiteter og organisationer.

Disse udvalg har til formål at udarbejde et Horizon Europe-program, der kan adressere de 5 store udfordringer på en målbar facon og inden for en klar tidshorisont i perioden 2021-2027.

Connie Hedegaard skal lede missionen omkring klimatilpasning ”Adaptation to Climate Change including Societal Transformation”.

Von der Leyen tegner linjer i nyt klimafinansieringsprogram

Den nye kommissionsformand Ursula von der Leyen har også sat klima på dagsordenen. I løbet af den nye Kommissions første 100 dage vil hun iværksætte planen The Green New Deal For Europe, der har som mål at gøre Europa CO2-neutral inden 2050.

Et centralt element i planen er også klimatilpasning, der tager hensyn til klimaforandringernes sociale slagside og de ulighedsskabende konsekvenser.

Vil tage initiativ til et historisk, grønt investeringsprogram

Som et led i planen vil Kommissionen tage initiativ til et historisk investeringsprogram for grøn omstilling med langt større involvering fra det private og fra forsikringsbranchen kaldet ”The Sustainable Europe Investment Plan”. Ambitionen er at rejse investeringer for i alt 1 billion EUR over det næste årti.

Von der Leyen ønsker bl.a. at omdanne Den Europæiske Investeringsbank (EIB) til Europas nye klimabank. Målet er, at banken skal dedikere 50% af sin lånefinansiering til klimatilpasningsprojekter og til resilient infrastruktur i byer.

Åbner muligheder for Region Midtjylland

Det EU-politiske fokus på klimatilpasning kan åbne døre for Region Midtjylland, der allerede tilbage i 2013 påbegyndte arbejdet med klimatilpasning, og som senere førte an på EU-projektet C2C CC, der varer fra 2016-2022. Dels vil der være mulighed for at søge flere midler og projekter under EU’s programmer. Og dels kan Midtjylland være udstillingsvindue for, hvorledes andre europæiske regioner kan samarbejde på tværs og udnytte innovationsmulighederne i at arbejde strategisk med klimatilpasning.

Mission Board, Climate Adaptation:

First Name Last Name Affiliation
Connie Hedegaard Former European Commissioner for Climate Action
Jean-Pascal van Ypersele Catholic University of Louvain
Daniela Jacob Climate Service Centre Germany (GERICS)
Ann Runnel Reverse Resources
Asun Lera St. Clair Det Norske Veritas, Barcelona Supercomputing Centre
Mathieu Cornieti Impact Investment
Mirela Holy VERN University of Applied Sciences
Kevin O’Connor University College Dublin
Mark Scicluna Bartoli Bank of Valletta
Hein Pieper Dutch Water Authorities
Helena Freitas University of Coimbra
Johan Rockström Potsdam Institute for Climate Impact Research (PIK)
Jaroslav Mysiak Euro – Mediterranean Centre on Climate Change (CMCC)
Virginia Murray Public Health England
Per Espen  Stoknes BI – Norwegian Business School
 

Vil du vide mere?

Så kontakt en af vores medarbejdere, der sidder klar til at hjælpe dig.

Signe Waltoft Madsen
EU-specialkonsulent
Grøn omstilling
Birgitte Karnøe Frederiksen
Souschef og EU-chefkonsulent
Grøn omstilling