Ansøgningsrunder

Kom i gang i god tid: Søg støtte til velfærdsteknologiske løsninger

13. november 2019

AAL-programmet (Active and Assisted Living Programme) tilbyder støtte til velfærdteknologiske løsninger. Programmet har netop offentliggjort udkastet til den nye indkaldelse for 2020. Dermed har aktører, der overvejer at ansøge programmet, nu god tid til at forberede sig, inden den officielle indkaldelse lanceres i februar 2020.

Titlen for AAL-programmet for 2020 er ”Healthy Ageing through Digital Solutions and Ecosystems.” Formålet med indkaldelsen er at støtte innovative, transnationale og multi-disciplinære konsortier på tværs af Europa til at arbejde med velfærdsteknologiske løsninger.

Udvikling af nye IKT-produkter

Indkaldelsen er karakteriseret ved følgende:

 1. Den promoverer et ’life course’ perspektiv til sundhed og velfærd og er åben for, at der udvikles nye IKT-løsninger, der er målrettet AAL-programmets applikationsområder. Disse nye løsninger skal integreres i implementeringsstrategier, der involverer slutbrugerorganisationer, sundhedsmedhjælpere samt industrien/mindre virksomheder.
 2. Indkaldelsen i 2020 tilbyder fleksibilitet i forhold til retning, størrelse og længde af de foreslåede projekter (inklusive Small Collaborative Projects).

Collaborative project-forslag skal demonstrere, hvordan projektet vil finde direkte vej til markedet, og hvordan projektet giver added value til de forskellige typer af slutbrugere.

Søg om op til 300.000 euro i støtte

De små projekter, Small Collaborative Projects, er den type af AAL- projekter, som midtjyske deltagere har mulighed for at deltage i, da Region Midtjylland sammen med Innovationsfonden medfinansierer midtjysk deltagelse heri.

Disse projekter har en varighed på op til 9 måneder, et maksimalt medfinansieringsbeløb på 300.000 euro samt mere smidige ansøgningsprocesser og afrapporteringsprocedurer. Formålet med Small Collaborative Projects er at udforske nye idéer, koncepter og tilgange til IKT-baserede løsninger til ældre borgere.

Projekterne skal række ud til nye interessenter med henblik på at inkludere fremtidige AAL-løsninger, opbygge stærke samarbejder med slutbrugerorganisationer, understøtte community building med nye kunder samt skabe fælles agenda.

Liste over forventede deltagerlande

Nedenstående lande forventes at deltage i Small Collaborative Projects i Call 2020 (tentative list):

 • Østrig
 • Belgien (VLAIO)
 • Danmark
 • Italien (Ministry of health)
 • Italien (Friuli Venezia Giulia Region)
 • Norge
 • Holland
 • Portugal
 • Rumænien
 • Spanien (ISCII)

Den officielle liste over funding-institutioner, der i 2020 medfinansierer Small Collaborative Projects, vil blive offentliggjort sammen med den officielle indkaldelse i februar 2020.

Deadline og mere info

Det understreges, at der her er tale om et udkast til indkaldelsen for 2020. Den officielle indkaldelse offentliggøres i februar 2020.

Deadline for ansøgninger er i slutningen af maj 2020.

Du kan læse meget mere på linket her og om udkastet til indkaldelsen på linket her.

 

Vil du vide mere?

Så kontakt en af vores medarbejdere, der sidder klar til at hjælpe dig.

Signe Waltoft Madsen
EU-specialkonsulent
Grøn omstilling
Maria Heilskou Pedersen
EU-specialkonsulent
Sundhed