Arrangement

Kom til info-dag om Erasmus+ Sport

10. december 2019

Nu har du muligheden for at finde projektpartnere til dit næste sportsprojekt. Til infodagen den 30. januar 2020 i Bruxelles får du en grundig indføring i støttemulighederne som bl.a. offentlig aktør under EU-programmet Erasmus+ Sport. Tilmelding senest 20. januar 2020.

Det er Europa-Kommissionen og agenturet for Uddannelse, Medier, og Kultur, der organiserer dagen. I programmet er der lagt op til at informere potentielle Erasmus+-ansøgere om den politiske kontekst, det fremtidige program, simplificering og støttemuligheder i 2020.

Ud over at diskutere politikker vil talerne desuden give gode, konkrete råd til at forberede og aflevere forslag, ligesom der vil blive vejledt om projektansøgningens budget. Derudover vil du kunne møde de andre deltagere og se dig om efter potentielle partnere til projekter.

Erasmus+ Sport

Sportskapitlet i Erasmus+ programmet sigter mod at støtte europæiske partnerskaber med følgende mål:

  • Håndtering af grænseoverskridende trusler mod sportens integritet som doping, matchfixing og vold, samt alle former for intolerance og diskrimination.
  • At fremme og støtte ’good governance’ inden for sport og dobbelte karriereambitioner for professionelle sportsudøvere.
  • At fremme frivillige aktiviteter i sport sammen med social inklusion, lige muligheder og bevidsthed om vigtigheden af sundhedsfremmende fysisk aktivitet gennem øget deltagelse i og lige adgang til sport.

Tid og sted

Dato: 30. januar 2020 fra 8.30 til 18.20.

Sted: Charlemagne Building, Rue de la Loi 170, 1000 Bruxelles, Belgien.

Yderligere info og tilmelding

Få adgang til det fulde program og registrer dig her.

Læs mere om Erasmus+ Sport.