Arrangementer

Kom til informationsmøde om tilskud til LIFE-projekter 

9. marts 2018

LIFE-arbejdsprogrammet for 2018-2020 blev offentliggjort i februar, og selve call-teksten forventes offentliggjort i april. Derfor afholder Miljø- og Fødevareministeriet informationsmøde om programmet og den kommende ansøgningsrunde. EU-LIFE er EU’s tilskudsordning for natur, miljø og klima, og der kan ydes støtte til projekter, der bidrager til at gennemføre EU’s miljøpolitik og klimapolitik.  

EU-LIFE 2018-2020 er en videreførelse af principperne i forordningen for perioden 2014-20. Det nye og den vigtigste ændring i forhold til tidligere er indførelsen af en to-trins-ansøgningsprocedure, hvor ansøger kun går videre, hvis koncept-note er godkendt. Du kan læse mere om denne procedure her. 

Tid og sted 

Den 4. april 2018 fra 10:00-16:00 på Scandic Hotel i Odense. 

Tilmelding 

Du tilmelder dig ved at sende en mail til: tilskud@mst.dk 

Mere information 

Ved spørgsmål eller ønske om yderligere information kontakt venligst Central Denmark EU Office. 

 

Vil du vide mere?

Så kontakt en af vores medarbejdere, der sidder klar til at hjælpe dig.

Birgitte Karnøe Frederiksen
Souschef og EU-chefkonsulent
Grøn omstilling
Signe Waltoft Madsen
EU-specialkonsulent
Grøn omstilling