Arrangementer

Kom med til konference om bæredygtighed i voksenlæringssektoren

25. september 2020

Kom med til en samlende netværksdag i København for hele voksenlæringssektoren, når Styrelsen for Forskning og Uddannelse den 27. oktober 2020 i samarbejde med den elektroniske platform for voksenlæring i Europa, EPALE, afholder konference om ”Bæredygtighed i Voksenlæringssektoren”. Tilmeld dig senest den 18. oktober 2020.

Konferencen er tænkt som en samlende netværksdag for hele voksenlæringssektoren, og det er blandt andet målet med dagen at møde spændende kolleger fra andre dele af sektoren, dele interessante historier, bedste praksis og blive inspireret.

Hvem er målgruppen?

Konferencen henvender sig til alle, der beskæftiger sig med voksenuddannelse, voksenundervisning og læring for voksne – formel, uformel som ikke-formel læring – herunder eksempelvis udbydere af almen voksenundervisning, undervisere, uddannelsesledere, folkeoplysende foreninger, frivillighedsorganisationer, sprogcentre, AMU, VEU, forskere og embedsmænd.

Hvad dækker bæredygtighed i voksenlæringssektoren over?

Konferencen har et bredt sammensat program, hvor formålet er at indkredse, hvad bæredygtighed i voksenlæringssektoren dækker over.

Der vil blive præsenteret praktiske erfaringer med temaet, ligesom der vil være mulighed for at netværke og tale med kolleger fra alle dele af sektoren.

Netværkssession vil præsentere initiativer

Programmet indeholder perspektiver fra både højskolerne, LOF, AMU, VUC, bibliotekerne samt en netværkssession, hvor en række NGO’er, bæredygtighedsnetværk og andre spillere i den danske voksenlæringssektor vil præsentere deres initiativer på området.

Connie Hedegaard vil sætte bæredygtighed i bredt perspektiv

Programmet for dagen afsluttes med, at Connie Hedegaard giver et bredere perspektiv på bæredygtighed.

Tilmelding og yderligere information

Du kan læse meget mere om den gratis konference og tilmelde dig på linket her.
Der er tilmeldingsfrist den 18. oktober 2020.

 

Vil du vide mere?

Så kontakt en af vores medarbejdere, der sidder klar til at hjælpe dig.

Elena Nielsen
EU-specialkonsulent
Uddannelse og VIA