Arrangement

Kulturen skal fra byerne og ud på landet

29. oktober 2019

Hvilken rolle spiller kultur i EU’s landdistrikter? Det er det andet debatemne i Voices of Culture 2019-2021, der søger at give kulturen en stærkere, europæisk stemme. Du kan også deltage i dialogen – se nærmere her.

Til trods for, at en stor del af Europas befolkning bor i landlige områder, har EU’s kulturpolitik hidtil i høj grad kredset om mulighederne i byerne. Det skal nu op at vende i Voices of Culture 2019-2021, der faciliterer en struktureret dialog mellem Europa-Kommissionen og den kulturelle sektor for at give kulturen en stærkere europæisk stemme.

Det er nu, din organisation har chancen for at komme med input til dialogen om, hvorledes EU bedst kan promovere kultur udenfor større byområder.

Grunden til, at der er brug for et særligt kulturelt fokus uden for de store byer, er, at der på landet sammenlignet med byerne generelt er færre kulturinstitutioner, ligesom der ofte er en ulige distribution af fondsmidler samt en manglende forståelse af forskelle mellem landdistrikter, m.v. Det er dermed nogle helt andre udfordringer, som de landlige områder står med, når det gælder om at promovere kultur, end hvad byerne står med.

Hvis din kulturinstitution ønsker at komme med input til dialogen om, hvorledes EU bedst kan promovere kultur udenfor større byområder, så er chancen der nu! Ansøg senest den 10. november 2019 om at blive en af de 35 udvalgte personer, der kan komme med input.

Arrangementet er to-delt: Den 4. – 5. februar 2020 afholdes der en brainstorm i Fagus-Werk, Tyskland, mens et dialogmøde finder sted d. 22. april 2020 i Bruxelles, Belgien. Ved begge dele vil rejse, ophold og mad blive betalt af Voices of Culture.

Ønsker man at deltage, skal man være fra et EU-medlemsland og repræsentere en organisation indenfor den kulturelle og kreative sektor. Ansøgningsfristen til at blive en af de 35 udvalgte personer er som nævnt den 10. november 2019.

Voices of Culture

Læs mere om Voices of Culture på deres hjemmeside her.

Læs mere om arrangementet og hvordan du ansøger her.