Gode historier

Kulturkonsulentmøde den 25. maj i Skanderborg

11. maj 2016

Genvej til Europa (GtE) samler kulturkonsulenterne i Midtjylland til et fælles møde d. 25 maj i Skanderborg. Målet med mødet er at drøfte, hvordan kulturkonsulenterne i samarbejde med CDEU’s forløb Genvej til Europa kan hjælpe kulturorganisationerne i kommunerne med at få erfaringer om europæiske partnerskaber og projekter.

Svært at finde vej i EU-junglen

GtE har i samspil med flere kulturkonsulenter erfaret, at særligt de helt små kulturorganisationer har svært ved at løfte et EU-projekt bl.a. pga. de administrative krav, der ofte er i EU-ansøgningerne. Derfor er det vigtigt at tage dialogen om, hvordan vi i fællesskab kan arbejde med at styrke de mindre kulturorganisationers europæiske samarbejder. Det er vigtigt, at de kan nyde godt af den erfaring, som andre kulturorganisationer har rundt omkring i Europa. Derfor afholder CDEU forskellige møder, hvor de Midtjyske kulturorganisationer kan få hjælp til at internationalisere deres projekt.

CDEU hjælper kulturorganisationerne på vej

Mødet d. 25. maj er det andet i rækken. Det første møde blev afholdt i begyndelsen af februar, hvor kulturkonsulenterne blev inviteret til at deltage i et møde, hvor de kunne høre om, hvilke muligheder der findes i EU og samtidig høre mere om EU’s prioriteter på kulturområdet. Derudover fik de mulighed for at lære EU-jargonen endnu bedre at kende. Det næste møde d. 25. maj vil være mere praktisk orienteret. I fællesskab skal vi drøfte hindringer og muligheder for det internationale arbejde for de lokale kulturinstitutioner.

Hvis du mangler hjælp til at internationalisere dit kulturprojekt, så læs mere om GtE på vores hjemmeside, hvor du også kan finde vores kontaktoplysninger.