Gode historier

Kulturprinsen i Viborg modtager 90.000 EUR i støtte af Kulturkontakt Nord

23. november 2016

CDEU’s internationale kulturrådgiver, Lone Leth Larsen.

Kulturprinsen, et udviklingscenter for børne- og ungekultur i Viborg, har netop modtaget 90.000 EUR i projektstøtte fra Kulturkontakt Nord med hjælp fra CDEUs kulturrådgiver, Lone Leth Larsen.

Lone har bistået Kulturprinsen i processen frem mod at indsende ansøgningen. Hun er kommet med gode råd og kommentarer til opstramning af projektets disposition og information.

Noget af den feedback, Lone også er kommet med, er konkretisering af projektet, som mange projektmagere finder udfordrende. Hvordan skal projektets mål udføres i praksis, og hvilke målgrupper skal aktiveres i hvilke aktiviteter? Disse spørgsmål og nye øjne på ansøgningen har været med til at sikre støtten fra Kulturkontakt Nord.

Kultureuropæiske Børn – Art Equal

Projektet hedder Kultureuropæiske Børn, Art Equal, og intentionen er at vise, at det at arbejde med kultur inden for børnepædagogik kan være med til at udvikle børns æstetiske sans og engagere dem i kreative og kulturelle oplevelser som i sidste ende kan udligne social ulighed og dermed  skabe bedre inklusion. Gennem de kreative og kulturelle oplevelser støttes børns identitetsudvikling og processerne frem imod at blive et helt menneske.

Kulturprinsen – et eksperimenterende kulturcenter

Kulturprinsens formål er at være et eksperimenterende udviklingscenter for børn- og ungekultur. Centret udvikler kulturtilbud, indsamler viden og arbejder med nye formidlingsformer i forhold til børn, unge og kultur.

Kulturprinsen arbejder frem mod at blive et internationalt anerkendt center, som udvikler og forankrer metoder og projekter, der styrker kreativitet og kulturel identitet hos børn og unge. Kulturprinsen vil opnå dette gennem netværk og samarbejde med professionelle kulturformidlere, kunst- og kulturaktører samt forsknings- og uddannelsesinstitutioner.

Kulturkontakt Nord

Kulturkontakt Nord er en official nordisk kulturinstitution under Nordisk Ministerråd. Organisationen administrerer bl.a. tre nordiske tilskudsprogrammer, som giver tilskud til kulturmøder mellem mennesker, ideer, kulturer og projekter, og som skaber fysiske, økonomiske og digitale rum for nordisk kultur.