Arrangementer

Lær om EU-muligheder for sunde og grønne kommuner

16. februar 2022

Hvordan kan sundhed og grøn omstilling tænkes sammen, så det giver værdi i vores kommune? Det sætter vi fokus på med et online workshopforløb den 1. og 2. marts 2022, der via tre tematikker vil inspirere til, hvordan det sunde og det grønne bedst kan tænkes sammen og gøres konkret ved hjælp af EU-projekter.  

Hvordan kan vores kommune lykkes med at udvikle lokale madfællesskaber? Hvordan sikrer vi grøn omstilling og sund ernæring for f.eks. plejehjem og skoler, når vi laver indkøbsprojekter? Hvor starter man, hvis man vil have sundhed og grøn omstilling ind i klasseværelset? Det er blot nogle af de emner, vi vil tage op, når vi inviterer jeres kommune med til vores online workshopforløb.  

Det sunde og det grønne område samtænkes nemlig i stadigt stigende grad i EU, og det er baggrunden for, at vi den 1. og 2. marts 2022 sætter fokus på, hvilke muligheder dette giver for midtjyske kommuner.  

Deltag i en eller flere tematikker

Den 1. marts er temaet Sunde og grønne communities, og den 2. marts er første tema Sunde og grønne indkøb, mens andet tema er Sunde og grønne skoler. Det er muligt at deltage under alle tre temaer, da de online workshops afholdes i forlængelse af hinanden.  

Konkret og brugbar inspiration

Du kan forvente at gå hjem med en masse god inspiration – hør f.eks. fra Kolding Kommune, som selv arbejder i et EU-projekt, der bl.a. vedrører politisk forankring af en samlet fødevarestrategi på tværs af forskellige forvaltninger, og bliv inspireret af Planteslagterne og deres 100% plantebaserede måltider.   

Tilmelding 

Du kan tilmelde dig eller flere af de tre online workshops på linket lige her.  

Program for dagene

Herunder kan du læse nærmere om de enkelte workshops:

Tema 1: Sunde og grønne communities 

Afholdes den 1. marts fra 9.00 – 10.45. 

Formålet med workshoppen er at inspirere til, hvordan kommuner udvikler lokale madfællesskaber (f.eks. fælleskøkkener), der kan skabe grobund for bæredygtige, lokale fødevaresystemer mellem land og by.

Fokus kan også være på at udnytte små og mellemstore arealer på kommunens jorde og i udkanten af byer til fødevareproduktion.  

Borgerne er tiltænkt at have en central rolle i de lokale madfællesskaber, der kan skabe social samhørighed og sundhed samt øget bevidsthed om bæredygtighed.  

Vores første oplægsholder fra AU Food stiller skarpt på, hvad den nyeste viden er på området, og hvorfor der er momentum for at arbejde med sunde og grønne communitities netop nu.

Vores anden oplægsholder præsenterer, hvorledes Kolding Kommune aktuelt arbejder i et EU-projekt, der bl.a. vedrører politisk forankring af en samlet fødevarestrategi på tværs af forskellige forvaltninger.

Herefter indbyder vi til åben dialog og brainstorm, og slutteligt præsenterer vi, hvilke EU-programmer der kan søges midler fra i efteråret 2022 og i 2023.    

 • 9:00-9:10: Velkommen  
 • 9:10-9:30: Inspirationsoplæg: Stella Spanau, AU Food 
 • 9:30-10:00: Oplæg om Horizon-projektet FUSSILI, Helle Fuglsang Vilsbøll, Kolding Kommune.  
 • 10:00-10:30: Workshop og diskussion  
 • 10:30-10:45: Afrunding og næste skridt   

Fælles introduktion til Tema 2 og Tema 3

Afholdes den 2. marts fra 9.00 – 9.30. 

Morgenintroduktionen er relevant for begge dagens workshops, nemlig Sunde og grønne indkøb (Tema 2) samt Sunde og grønne skoler (Tema 3) .

Denne intro sætter rammen for dagens to workshops, og den indledes med et velkommen og et inspirationsoplæg fra Planteslagterne, der er leverandør af plantebaserede måltider.

 • 9:00 – 9.10: Velkommen
 • 9:10-9:30: Inspirationsoplæg: Emil Andersen, Planteslagterne  

Tema 2: Sunde og grønne indkøb 

Afholdes den 2. marts fra 9:30 – 10:45.

Formålet med workshoppen er at inspirere til, hvordan kommuner kan samtænke grøn omstilling og sund ernæring for borgere i indkøbsprojekter (børn, ældre, kommunens egne ansatte, osv.). F 

okus kan være på forskellige indkøbsformer, åben markedsdialog med lokale producenter samt de mere tekniske udfordringer i forhold til at udarbejde offentlige grønne indkøb inden for rammerne i lovgivningen. 

Vores oplægsholder præsenterer, hvorledes Aarhus Kommune har arbejdet i et EU-projekt, der handler om bæredygtige, offentlige måltider. Herefter indbyder vi til åben dialog og brainstorm, og slutteligt præsenterer vi, hvilke EU-programmer der kan søges midler i til efteråret 2022 og i 2023.    

 • 9:30-10:00: Oplæg om Interreg BSR-projektet StratKIT, Bente Kramer Møller, Aarhus Kommune    
 • 10:00-10:30: Workshop og diskussion  
 • 10:30-10:45: Afrunding og næste skridt   

Tema 3: Sunde og grønne skoler 

Afholdes den 2. marts fra 11:15 til 12:30.  

Formålet med workshoppen er at inspirere til, hvordan kommuner kan samtænke sundhed og grøn omstilling i skoleprojekter.  

Vi diskuterer eksempelvis forholdet mellem mål, midler og effekt, da det kan være en udfordring at opstille prioriteringer. Ønsker vi at opnå bedre indlæring hos eleverne, bæredygtig adfærd hos børn og unge, demokratisering og aktiv deltagelse eller/og forebyggelse af overvægt samt nedbringelse af ulighed i sundhed?  

Herefter indbyder vi til åben dialog og brainstorm, og slutteligt præsenterer vi, hvilke EU-programmer der kan søges midler i til efteråret 2022 og i 2023.    

 • 11:15-11:45: Oplæg om Erasmus + projektet European Platform for Urban Greening, Karolina Sikala, International koordinator ved Jordbrugets UddannelsesCenter Aarhus, & Anne Marie Thomassen, faglærer ved Jordbrugets UddannelsesCenter Aarhus  
 • 11:45-12:15: Workshop og diskussion  
 • 12:15-12:30: Afrunding og næste skridt    
 

Vil du vide mere?

Så kontakt en af vores medarbejdere, der sidder klar til at hjælpe dig.

Xenia Ramirez Lauritsen
EU-specialkonsulent
Sundhed
Signe Waltoft Madsen
EU-specialkonsulent
Grøn omstilling
Maria Helene Louwrier
EU-konsulent og Office Manager
Grøn omstilling og administration