God historie

Langt om længe: Kulturstudietur til Bruxelles

27. april 2022

16 deltagere var med, da vi endelig igen kunne invitere på vores årlige Bruxelles-studietur for kulturaktører. Temaet var bæredygtighed i kulturen, og vi har talt med to af deltagerne om, hvordan sådan en tur kan bidrage til at skabe nye samarbejder både ude og hjemme, hjælpe med at gøre EU mindre abstrakt – og hvorfor det overhovedet giver mening at tage til Bruxelles for at lære om bæredygtighed.

Peter Strudstrup og Sidsel Bech-Petersen under studieturen til Bruxelles.

Sidsel Bech-Petersen er leder af Projektudvikling og Brugerinddragelse ved Aarhus Bibliotekerne, og for hende gav det rigtig god mening at deltage i årets studietur for kulturaktører, der havde temaet ’Bæredygtighed i kulturen.’ Det tema passer nemlig lige ind i hendes arbejde:

Jeg tænker, at biblioteker har en rigtig god mulighed for at være med til at få borgerne med i den grønne omstilling, også hvis vi begynder at arbejde sammen på tværs af Europa omkring det. – Sidsel Bech-Petersen, Aarhus Bibliotekerne

  • Jeg tænker, at biblioteker har en rigtig god mulighed for at være med til at få borgerne med i den grønne omstilling, også hvis vi begynder at arbejde sammen på tværs af Europa omkring det. I Danmark er bibliotekerne faktisk udvalgt som dem, der skal sikre den folkelige forankring af verdensmålene, og bæredygtighed er en vigtig del af det arbejde, lyder det fra Sidsel Bech-Petersen.

Alle deltagerne på studieturen samlet i Bruxelles

Turen er alt det, vi har manglet i to år

Adspurgt om, hvorvidt det nu også er nødvendigt at tage til Bruxelles for at lære om bæredygtighed, så er der for Sidsel Bech-Petersen ingen tvivl:

  • Sådan en tur her er jo alt det, vi har manglet de seneste to år. Så er der selvfølgelig altid det med, om det nu også er nødvendigt at rejse så langt? Men der synes jeg, at nogle gange, der skal man gøre det. Dels for at udvide sin horisont lidt, dels for at blive bedre til at arbejde med nogle af de her emner, også derhjemme, lyder det, inden hun fortsætter:
  • Så vil nogen måske sige, at man bare kunne gøre det online, men det kan man jo ikke på samme måde. Sådan er vi jo også bare skruet sammen, at nogle gange skal de fysiske møder til, for at vi får alle indtrykkene med. Det giver også en anden forståelse af tingene og af hinanden, så det er dejligt, at vi kan rejse ud og få de oplevelser sammen igen, fortæller Sidsel Bech-Petersen.

EU kan være en abstrakt størrelse, når man er hjemme i Danmark

Hun tilføjer:

  • Jeg er her også for at få noget viden om EU, for jeg synes, at det godt kan være en abstrakt størrelse, når man er hjemme i Danmark. Også derfor er det godt at være her og få en bedre forståelse for, hvad er det for strategier og visioner, der er inden for det her felt, som vi skal arbejde ind i og se på, hvordan vi som biblioteker kan støtte op omkring.

Sådan en tur her er jo alt det, vi har manglet de seneste to år. Så er der selvfølgelig altid det med, om det nu også er nødvendigt at rejse så langt? Men der synes jeg, at nogle gange, der skal man gøre det. Dels for at udvide sin horisont lidt, dels for at blive bedre til at arbejde med nogle af de her emner, også derhjemme – Sidsel Bech-Petersen, Aarhus Bibliotekerne

Bæredygtighed som en del af kulturaftale

En anden deltager på studieturen var Peter Studstrup, som på turen havde to kasketter på. Den første er som sekretær for den kulturaftale, der hedder Kulturring Østjylland, og som dækker syv kommuner rundt om Aarhus – nemlig Norddjurs, Syddjurs, Samsø, Favrskov, Skanderborg, Odder og Hedensted. I den rolle gav det rigtig god mening at tage af sted og blive klogere på bæredygtighed i en kulturel sammenhæng:

  • Det er skrevet ind i vores kulturaftale, at bæredygtighed og grøn omstilling skal være en del af alle projekterne. Så der er det absolut relevant, at turen her har bæredygtighed i kulturen som tema. Hvis man skal samarbejde ind i et system, der gør det, så er det jo også meget værdifuldt at vide, hvordan det tænkes af andre, også i forhold til EU-projekter.

Kan løfte barren ved at samarbejde med andre

Den anden af Peter Studstrups to kasketter er jobbet i forvaltningen i Favrskov Kommune, og her er han, med egne ord, kulturkonsulentEN:

  • Den eneste, der sidder i forvaltningen ud over kulturchefen, det er mig. Så det her med at have et stort EU-projekt, det ligger ikke lige for – der handler det for Favrskov Kommune mere om, hvad vi kan gøre i samarbejde med andre.

Den måde, Favrskov Kommune kan løfte barren på, det er jo ved at samarbejde med andre. Vi har mange borgerdrevne initiativer, men skal man løfte barren, så skal man samarbejde med nogle udefra, som kan hjælpe med, at det, man laver, får et højere niveau – Peter Studstrup, Favrskov Kommune

Her kan studieturen med de mange forskellige deltagere fra hele Midtjylland lægge byggestenene til nogle gode relationer og samarbejder, som så kan hjælpe med at løfte Favrskov Kommunes eget kulturarbejde:

  • Den måde, Favrskov Kommune kan løfte barren på, det er jo ved at samarbejde med andre. Vi har mange borgerdrevne initiativer, men skal man løfte barren, så skal man samarbejde med nogle udefra, som kan hjælpe med, at det, man laver, får et højere niveau. Der kan sådan en tur her også være med til, at man hører om, hvad andre gør, og dermed bliver bedre til at kende mulighederne.

Oplæg fra IETM i CDEU’s lokaler i Bruxelles

Samarbejde både i Europa og i egen baghave

At turen kan lede til nye samarbejder er noget, som også Sidsel Bech Petersen sætter pris på:

  • Lige så vel som vi gerne vil samarbejde i Europa, så skal man nogle gange også huske at kigge lidt ind i egen baghave. For når man sidder i Aarhus, så er det ikke altid, at man får kigget rundt i hele regionen for at se, hvem der sidder rundtomkring og får arbejdet med nogle spændende ting – så på den måde er det jo en ekstra bonus, at man med sådan en tur her også får styrket hele samarbejdet derhjemme lidt mere.

Lige så vel som vi gerne vil samarbejde i Europa, så skal man nogle gange også huske at kigge lidt ind i egen baghave. For når man sidder i Aarhus, så er det ikke altid, at man får kigget rundt i hele regionen for at se, hvem der sidder rundtomkring og får arbejdet med nogle spændende ting – så på den måde er det jo en ekstra bonus, at man med sådan en tur her også får styrket hele samarbejdet derhjemme lidt mere – Sidsel Bech-Petersen, Aarhus Bibliotekerne

Om studieturens program

Studieturen løb fra 30. marts til og med 1. april, og der var tale om et tætpakket program, hvor et af de faglige højdepunkter var et møde med IETM – International Network of Contemporary Performance Art – der fortalte om deres proces `Rewiring the Network´ frem mod udviklingen af et mere bæredygtigt netværk.

Et andet højdepunkt var mødet med Culture Action Europe – det europæiske netværk af kulturorganisationer, som Europæisk Kulturregion er medlem af. Her blev der talt om, hvordan der bedst muligt kan samarbejdes med netværket, ligesom der blev givet et indblik i nogle af dets nyeste bæredygtighedsprojekter.

CDEU som ressource

Det var CDEU, der stod bag studieturen, og derfor besøgte deltagerne på turen også vores kontor, hvor de fik en række faglige oplæg om, hvordan vi i Bruxelles kan fungere som ressource samt om, hvordan vi arbejder med bæredygtighed i forskellige EU-projekter.

Vi siger tusind tak til alle, der var med på turen, og vi håber, at I ligesom Sidsel og Peter fik en masse god inspiration og nye relationer med jer hjem.

 

Vil du vide mere?

Så kontakt en af vores medarbejdere, der sidder klar til at hjælpe dig.

Louise Godt
EU-rådgiver
Kultur