God historie

LIFE ACT-ansøgning er indsendt: Kommuner og regioner forbereder landsdækkende klimaindsats

6. marts 2024

Tirsdag den 5. marts kunne partnerskabet bag LIFE ACT endelig trykke ’send’ og derved ansøge EU om 126 mio. kr. fra det store LIFE-program til at accelerere kommunernes arbejde med at realisere klimaplanerne. Partnerskabet ledes af Region Midtjylland og består af alle fem regioner samt 27 kommuner, og på CDEU er vi glade for at kunne levere ind til det omfattende ansøgningsarbejde.

Kommuner fordelt over hele landet deltager i klimapartnerskabet LIFE ACT. Illustration: Region Midtjylland

Samtlige danske kommuner har nu politisk godkendte klimaplaner, der alle lever op til den internationale Parisaftale. Nu skal der handling bag planerne. Det kræver samarbejde på tværs, og derfor er de fem danske regioner sammen med 27 danske kommuner i partnerskabet LIFE ACT gået sammen om en ansøgning til EU’s LIFE-program på 17 mio. euro, hvilket svarer til omkring 126 mio. danske kroner.

Det samlede budget for projektet inklusive partnernes egenfinansiering bliver på omkring 200 mio. kroner, og projektet ventes at løbe i otte år.

LIFE ACT: 11 delprojekter og i alt 37 partnere

Region Midtjylland er projektleder for LIFE ACT, der i 11 delprojekter og med i alt 37 partnere vil accelerere kommunernes arbejde med at realisere klimaplanerne. Det skal ske gennem udvikling af viden, værktøjer og konkrete løsninger, der kan afbøde potentielle klimaforandringer og tilpasse til de forandringer, som vi ved kommer til at ske. Foruden de 27 direkte involverede kommuner planlægges en række aktiviteter, der sikrer, at viden og erfaringer fra projektet bredes ud til alle danske kommuner.

Hvis klimaplanerne skal realiseres – og det skal de! Så kræver det samarbejde på tværs, også internationalt, og som regioner har vi rigtig gode erfaringer med at samarbejde med EU om finansiering af udviklingsprojekter. De erfaringer bringer vi nu i spil i LIFE ACT – Anders Kühnau, formand for Danske Regioner og regionsrådsformand i Region Midtjylland

’Danmark har unik mulighed for et kæmpe ryk på klimaområdet’

  • Det er en enestående præstation, at alle danske kommuner har klimaplaner, der lever op til den højeste, globale standard. Det betyder, at Danmark har en unik mulighed for et kæmpe ryk på klimaområdet. Det ryk vil LIFE ACT sætte fart på. Hvis klimaplanerne skal realiseres – og det skal de! Så kræver det samarbejde på tværs, også internationalt, og som regioner har vi rigtig gode erfaringer med at samarbejde med EU om finansiering af udviklingsprojekter. De erfaringer bringer vi nu i spil i LIFE ACT, og med det forarbejde, der er lavet i partnerskabet, så tør jeg godt tro på, at projektet bliver en realitet, siger formand for Danske Regioner og regionsrådsformand i Region Midtjylland, Anders Kühnau (S).

Med LIFE ACT har vi et godt projekt og en stærk ansøgning, da der er god overensstemmelse mellem EU’s og Danmarks målsætninger på klimaområdet – Lars Holte Nielsen, direktør på CDEU

‘EU både kan og vil bruge det arbejde, som vi gør i Danmark, til inspiration for resten af Europa’

Anders Kühnaus optimisme på projektets vegne bakkes op af direktør hos CDEU, Lars Holte Nielsen:

  • Vi har tidligere været med til at hente støtte i LIFE-programmet til store, tværgående miljø- og klimaprojekter. Med LIFE ACT har vi et godt projekt og en stærk ansøgning, da der er god overensstemmelse mellem EU’s og Danmarks målsætninger på klimaområdet, og da vi ved, at EU både kan og vil bruge det arbejde, som vi gør i Danmark, til inspiration for resten af Europa, lyder det fra Lars Holte Nielsen, som fortsætter:
  • Det er første gang, at der fra dansk side arbejdes i så bredt et samarbejde for at hente støtte fra EU’s LIFE-program, og det er meget imponerende at se Region Midtjylland gå forrest i et så komplekst og omfattende ansøgningsarbejde, som LIFE ACT er. På CDEU er vi glade for at kunne levere ind til ansøgningsarbejdet ved sammen med de øvrige, regionale EU-kontorer at tale det samarbejde, som Region Midtjylland har skabt mellem regioner og kommuner, og som retter sig mod en effektiv implementering af klimahandlingsplanerne, ind i en EU-kontekst, og for at kunne være med til at udarbejde en EU-ansøgning herom.

Vi ved af erfaring fra tidligere, at de partnerskaber, der dannes i forbindelse med LIFE-ansøgninger, som oftest leder til nye EU-projekter – og de projekter glæder vi os selvfølgelig også til at understøtte – Lars Holte Nielsen, direktør for CDEU

LIFE-partnerskaber som generator for nye EU-projekter

Ansøgningen fra LIFE ACT behandles nu i EU-systemet, og partnerskabet regner med svar i løbet af sommeren 2024.

Indtil da arbejder partnerskabet videre med at forberede de enkelte arbejdspakker og med at dele viden om udfordringer med hinanden, og Lars Holte Nielsen fremhæver da også, hvordan arbejdet i partnerskabet allerede giver stor værdi for de involverede:

  • Muligheden for EU-finansiering er en god generator for at lave brede samarbejder. Vi ved af erfaring fra tidligere, at de partnerskaber, der dannes i forbindelse med LIFE-ansøgninger, som oftest leder til nye EU-projekter – og de projekter glæder vi os selvfølgelig også til at understøtte, lyder det afslutningsvist fra Lars Holte Nielsen.

Om arbejdet i LIFE ACT

Formålet med LIFE ACT er at accelerere den landsdækkende implementering af de kommunale klimahandlingsplaner i omstillingen mod et klimaneutralt og klimaresilient samfund: 70 pct. klimaneutralitet og klimaresiliens i 2030 og 100 pct. i år 2050.

Hovedfokus vil være på de udfordringer, hvor løsningerne endnu ikke er kendte, samt hvor der er brug for samarbejde på tværs for at udvikle nødvendig viden og/eller sikre nødvendig handling.

LIFE ACT er et partnerskab med i alt 37 økonomiske partnere. Dertil kommer en række støttende aktører, herunder 25 kommuner, der deltager i vidensdeling og netværksarrangementer, og de danske universiteter. Listen er ikke udtømmende – den fulde liste over støttende aktører findes her.

LIFE ACT søger om støtte på ca. 17 mio. EUR til et projekt, der arbejder med både afbødning af og tilpasning til klimaforandringer samt synergier mellem de to områder.

Partnerskabet består af 27 danske kommuner, de fem regioner samt Midtjyllands EU-kontor, CDEU. Hertil kommer forsyningsvirksomheden Lemvig Vand A/S, rådgivningsvirksomheden Fjordland, det nordjyske NDEU samt trafikselskabet NT, der deltager i specifikke arbejdspakker.

Region Midtjylland er lead partner på det samlede projekt og trækker bl.a. på erfaringerne fra det store, regionale klimatilpasningsprojekt Coast to Coast Climate Challenge, der blev afsluttet i 2022.

LIFE ACT håber at kunne starte projektet i januar 2025 med et samlet budget på 200 mio. kroner og en projektperiode på otte år.

LIFE ACT er skabt med udgangspunkt i en række møder, hvor fagfolk i kommunerne har givet input til, hvilke områder LIFE ACT skal beskæftige sig med. Resultatet er blevet en række arbejdspakker med fokus på områder, der er centrale for den lokale klimaindsats, f.eks. imødegåelse af havvandsstigninger, omstilling af landbrug og skovdrift, håndtering af vandløb, nedbør og tørke samt omstilling til vedvarende energi.

De 27 kommuner i LIFE ACT er fordelt i hele landet, og der er både store og små – land- og bykommuner iblandt. I projektet arbejder partnerne med de konkrete problemstillinger, der er i deres lokalområder, samtidig med, at der arbejdes i brede fællesskaber.

Læs mere på Life-act.eu

 

Vil du vide mere?

Så kontakt en af vores medarbejdere, der sidder klar til at hjælpe dig.

Birgitte Karnøe Frederiksen
Souschef og EU-chefkonsulent
Grøn omstilling
Lars Holte Nielsen
Direktør