Ansøgningsrunder

LIFE er blevet nemmere

20. februar 2018

LIFE har vedtaget arbejdsprogrammet som løber fra 2018-2020 med et budget på 1.7 mia. EUR. Som en del af vedtagelsen er projektindsendelsesproceduren for 2018-indkaldelsen under Life’s underprogram for miljø blevet simplificeret. Ansøgninger skal nu indsendes i to faser.

Første fase er en konceptbeskrivelse, der skal være cirka 10 sider lang. Ansøgere der går igennem til anden fase skal efterfølgende indsende deres fulde forslag baseret på feedback fra Life-programmet. For delprogrammet Life Klima er indsendelsesproceduren uændret.

Vejledende tidsplan

  • April 2018: Indkaldendes offentliggøres
  • Juni 2018: Deadline for indsendelse af konceptbeskrivelse
  • Oktober 2018: Ansøgere får besked om, hvorvidt de bliver inviteret til at indsende en fuld ansøgning
  • Januar 2019: Deadline for indsendelse af den fulde ansøgning
  • Juli 2019: Ansøgere får besked og godkendte projekter startes

Mere information

Ved spørgsmål eller ønske om yderligere information kontakt venligst Central Denmark EU Office.

 

Vil du vide mere?

Så kontakt en af vores medarbejdere, der sidder klar til at hjælpe dig.

Birgitte Karnøe Frederiksen
Souschef og EU-chefkonsulent
Grøn omstilling
Signe Waltoft Madsen
EU-specialkonsulent
Grøn omstilling
Tarik Kehli
EU-specialkonsulent
Erhverv og vækst