Ansøgningsrunder

LIFE-indkaldelsen for 2018 er ude nu!

25. april 2018

Birgitte Karnøe Frederiksen og Signe Waltoft Madsen, CDEU’s miljøkonsulenter.

Laver din kommune, virksomhed eller NGO projekter, der bidrager til EU’s miljø-, natur- og klimapolitik? Så er LIFE programmet måske en mulighed for jer!

Gavner natur og miljø

LIFE er EU’s program for Miljø og Klima i perioden 1. januar 2014 til 31. december 2020. Det støtter alle projekter inden for det grønne område og spænder over alt fra affaldssortering og naturbeskyttelse til ressourceeffektivisering og “awareness raising”. LIFE arbejder ud fra to delprogrammer, der retter sig mod henholdsvis miljø og klima.

”LIFE er et af EU’s store programmer, der i flere årtier har støttet og gavnet naturen og miljøet i Midtjylland. EU har nu gjort ansøgningsprocessen lidt lettere ved, at man i første omgang ’kun’ skal præsentere sin projektide (et “Concept note” på 10 sider), og hvis den går igennem, skal man skrive den fulde ansøgning. Det er også nyt, at der ikke er afsat midler til danske projekter, men at man skal konkurrere med ansøgere i resten af Europa. Så hvis der er gode, ambitiøse projekter der bidrager til EU’s miljø- og klimapolitikker, vil vi selvfølgelig gerne høre om det og hjælpe dem på vej,” fortæller CDEU’s chefkonsulent, Birgitte Karnøe Frederiksen, om den nye LIFE-indkaldelse.

Midtjyllands ambitiøse klimaprojekt

LIFE-programmet er ikke fremmed i Midtjylland, hvor 15 midtjyske og 3 nordjyske kommuner allerede deltager i Coast to Coast Climate Challenge (C2C CC). Det er et 6-årigt klimatilpasningsprojekt, der begyndte i 2017, hvor projektet trak 52 mio. kr. hjem til regionen. Projektet ledes af Region Midtjylland, der i tæt samarbejde med de øvrige 30 partnere – og stadigt flere, der gerne vil involveres i indsatsen – arbejder for en skabe en klimarobust region. Projektet gennemføres i 24 delprojekter, hvor 17 konkrete demonstrationsprojekter bliver bundet sammen af 7 tværgående aktiviteter, så der på den måde opstår læring på kryds og tværs. Birgitte Karnøe Frederiksen har været involveret i C2C fra start:

”Coast to Coast er ikke sådan et projekt, som EU traditionelt har støttet flest af. Det er kæmpestort, med mange interessenter og tårnhøje målsætninger. Derfor var opgaven også stor, da vi skrev ansøgningen. Men vi får tifold tilbage: de mange partnere skaber en uforudset, positiv dynamik og alliancer på kryds og tværs, og Europa-Kommissionen følger projektet nøje. Vi bruger også projektet som afsæt til at ’lobbyere’ for bedre og mere sammenhængende klimatilpasning i Europa,” fortæller hun.

Læs mere her http://ec.europa.eu/environment/life/news/newsarchive2018/april/index.htm#lifefunding

Hvem kan søge?

Offentlige institutioner, virksomheder og NGO’er.

Frist

Fristen for miljøprogrammet er den 12. juni 2018, mens det for klimaprogrammet er den 12. september 2018. For integrerede projekter er fristen den 5. september 2018.

Budget

Indkaldelsen har et totalt budget på 397 mio. EUR, hvoraf 317 mio. EUR er afsat til miljøprojekter og 80 mio. EUR til klimaprojekter. Der kan ansøges om op til 60% af projektets samlede beløb.

Mere information

Ved spørgsmål eller ønske om yderligere information kontakt venligst Central Denmark EU Office.

 

Vil du vide mere?

Så kontakt en af vores medarbejdere, der sidder klar til at hjælpe dig.

Birgitte Karnøe Frederiksen
Souschef og EU-chefkonsulent
Grøn omstilling
Signe Waltoft Madsen
EU-specialkonsulent
Grøn omstilling
Thomas Steen Hansen
EU-specialkonsulent
Erhverv og Vækst