Ansøgningsrunder

LIFE-indkaldelserne for 2019 er offentliggjort!

12. april 2019

Laver din kommune, virksomhed eller NGO projekter, der bidrager til EU’s miljø-, natur- og klimapolitik? Så er LIFE-programmet måske en mulighed for jer!

LIFE er EU’s program for Miljø og Klima i perioden 1. januar 2014 til 31. december 2020. Det støtter alle projekter inden for det grønne område og spænder over alt fra affaldssortering og naturbeskyttelse til ressourceeffektivisering og “awareness raising”. LIFE arbejder ud fra to delprogrammer, der retter sig mod henholdsvis miljø og klima.

Delprogrammet for miljø har følgende tre prioriteringsområder: Miljø og resourceeffektivitet, natur og biodiversitet samt miljømæssig governance og information. Delprogrammet for klima har forebyggelse, tilpasning samt governance og information som prioriteter. Det er projekter, der er arbejder inden for disse prioriteringer, som kan søge LIFE-støtten. Du kan finde indkaldelserne her.

Nye muligheder for unge frivillige

Vil du gerne lave frivillighedsprojekter for unge, er det blevet muligt at bruge midler fra det europæiske solidaritetskorps og give projektet et fokus på LIFE-programmets temaer, herunder klima, miljø, beredskab og nødhjælp. Du kan læse mere om muligheden her.

Få indgående viden om indkaldelserne

Hvis du er interesseret i at få mere viden om indkaldelserne, kan du deltage i EU LIFE-programmets infodag den 30. april i Bruxelles. Dagen er målrettet potentielle ansøgere med projektforslag inden for emnerne grøn teknologi, naturbeskyttelse og klimaindsatser. Informationsdagen vil give grundig viden om LIFE-indkaldelsen for 2019, og her vil der særligt blive afdækket markante ændringer i programmet sammenlignet med tidligere år. Om eftermiddagen vil der være mulighed for networking mellem deltagerne. Det vil give potentielle ansøgere mulighed for at dele erfaringer, matche med partnere og møde Europa-Kommisionens repræsentanter fra LIFE-programmet.

Læs mere om infodagen den 30. april her.

Hvem kan søge?

Offentlige institutioner, virksomheder og NGO’er.

Frist

Fristen for miljø- og ressourceffektiviseringsprojekter er den 17. juni 2019 og for natur- og biodiversitetsprojekter den 19. juni 2019 (begge concept-notes på 10 sider),  mens det for klimaprogrammet er den 12. september 2019 (fuld ansøgning).

Budget

Indkaldelsen har et samlet budget på ca. 406 mio. EUR, hvilket er en forøgelse i forhold til sidste år. Ca. 58 mio. EUR går til klimaprojekter, 79 mio. EUR til miljøprojekter og 137 mio. til naturprojekter. Et LIFE-projekt i ’traditionel forstand’ har et gennemsnitligt budget på 1-3 mio. EUR.

Mere information

Ved spørgsmål eller ønske om yderligere information kontakt venligst Central Denmark EU Office.

 

Vil du vide mere?

Så kontakt en af vores medarbejdere, der sidder klar til at hjælpe dig.

Birgitte Karnøe Frederiksen
Souschef og EU-chefkonsulent
Grøn omstilling
Signe Waltoft Madsen
EU-specialkonsulent
Grøn omstilling