God historie

Livlig debat i diskussion om bæredygtige, offentlige måltider

30. april 2020

I sidste uge holdt IFAU, Aarhus Kommune og CDEU fire online drøftelser i regi af EU-projektet StraTKIT. Projektet går ud på at inspirere og motivere offentlige indkøbere, leverandører og cateringfirmaer til nye løsninger og samarbejder, der fremmer bæredygtighed omkring de offentlige måltider – og diskussionen var grundet coronakrisen rykket online.

Interreg-projektet StratKIT (Innovative Strategies for Public Catering: Sustainability Toolkit across the Baltic Sea Region) har IFAU (Institut for Fødevareudvikling og Agroindustriel Udvikling) samt Aarhus Kommune og CDEU med som danske partnere. Grundet coronakrisen måtte partnernes planlagte workshop i Aarhus den 23. marts flyttes online.

Livlige drøftelser

Workshoppen blev i stedet konverteret til fire online møder, der fandt sted mellem den 20. og den 24. april, og som bød på sammenlagt 4,5 times livlig drøftelse af temaerne: ”Madspild”, ”Klimavenlige måltider”, ”Forandringer i praksis” og ”EU’s GPP-kriterier for fødevarer og cateringydelser”.

Vil inspirere til nye løsninger og samarbejder

StraTKIT har som mål at inspirere og motivere offentlige indkøbere, leverandører og cateringfirmaer til nye løsninger og samarbejder, der fremmer bæredygtighed omkring de offentlige måltider. Herunder ses også på mulighederne for at benytte EU’s nye, grønne indkøbskriterier som løftestang for øget bæredygtighed i de offentlige måltider.

En bred vifte af deltagere

Der var deltagere med fra en række kommunale indkøbsafdelinger, regionshospitalerne, Fødevarestyrelsen, Landbrug og Fødevarer samt DTU, for nu blot at nævne nogle få, og der var i snit 15 aktører med til hver af de online drøftelser.

Emnerne, der blev diskuteret, var mange og spændte fra et øget fokus på sæson, lokale varer samt reduktion af madspild over indkøb af fødevarer med mindre CO2-aftryk til  plantebaseret kost og økologiske varer.

Bud på centrale, grønne spørgsmål

Deltagerne gav deres bud på, hvordan indkøbene og procedurerne i den offentlige forvaltning og i køkkenerne kan bidrage til implementering af mere bæredygtige offentlige måltider og af EU’s grønne indkøbskriterier i praksis. Det blev også diskuteret, hvordan forandringen sker i praksis, og hvordan vi i Danmark kan hjælpe den på vej: Hvordan kommer vi f.eks. skridtet videre med at bruge grønne offentlige indkøb som løftestang for en øget bæredygtighed omkring de offentlige måltider? Hvordan kan kriterier og strategier omsættes til handling lokalt? Og hvordan kan indkøbere og leverandører af varer og ydelser agere?

Hvordan kan et Østersø-samarbejde gavne praksis?

Desuden diskuterede deltagerne, hvordan et Østersø-samarbejde kan gavne praksis og kom med bud på innovative løsninger til reduktion af madspild, klimavenlige måltider, forandringsprocesser og implementering af GPP-kriterierne, ligesom deltagerne kom med forslag til ideer, der kunne afprøves i praksis indenfor børneområdet.

Mere om EU-projektet StratKIT

StratKIT-projektet løber i perioden frem til september 2021. I projektet deltager 14 partnere fra seks lande i hele Østersøområdet for at fremme bæredygtighed i offentlige indkøb inden for fødevare- og cateringsektoren.

Læs mere om StraTKIT i brochuren på linket her.