God historie

Mercantec og VIA University College udvikler projekter i europæiske samarbejder

11. december 2019

Både midtjyske Mercantec og VIA University College var med, da det Bruxelles-baserede uddannelsesnetværk ReSET inviterede til europæisk projektudviklingsworkshop. Uddannelsesinstitutionerne havde ansøgt om at blive partner i hvert sit europæiske projekt, og dagene i Bruxelles gik med at udvikle de enkelte projekter samt med at hente god inspiration og danne netværk, der kan bruges til at indgå i nye, europæiske projekter fremadrettet.

En stor del af workshoppen i Bruxelles gik ud på at diskutere og udvikle projektidéerne i fællesskab i grupper.

Sidder du som underviser og har den gode projektidé, men mangler du den perfekte partner? Så kom til Bruxelles den 27. og 28. november til workshop.

Sådan lød invitationen tilbage i sommeren 2019 fra det Bruxelles-baserede uddannelsesnetværk ReSET (Regions working on Skills, Education and Training).

CDEU er med i arbejdsgruppen bag workshoppen, som hvert år samler ca. 70 deltagere fra hele Europa, og i år blev muligheden grebet af både Mercantec i Viborg og af VIA University College i Aarhus, der begge ansøgte om at komme med og blev udvalgt til at indgå som samarbejdspartnere i to forskellige af i alt ni europæiske samarbejdsprojekter.

’Det internationale er en del af vores udvikling’

Om baggrunden for deltagelsen i workshoppen fortæller Christoffer Boserup Skov, der til arbejder til daglig i Viborg som fundraiser og projektudvikler på Mercantec:

– Vi opsøger det internationale, for det ser vi som en del af vores udvikling som organisation, og derfor er vi selvfølgelig nysgerrige på det. Desuden har vi en interesse for det internationale, når det gælder om at skabe nye samarbejder i Europa inden for vores område. Deltagelsen i dag er for os både en mulighed for at lære både nye partnere at kende, men også for at lære nye fagligheder og nye måder at gøre tingene på.

Brug for skub i forskellige retninger

Mercantec er en erhvervsskole, som udbyder en række forskellige former for tekniske uddannelser og datauddannelser. Skolen har desuden 420 ansatte og har fokus på at udvikle sig selv gennem projekter på både lokalt, regionalt, nationalt og internationalt niveau. Derfor giver deltagelsen i den europæiske projektudviklingsworkshop også så god mening:

– Vi opererer jo til daglig i et forholdsvist lille land, hvor vi tit har de samme partnere og laver noget, der måske ligner noget, man har gjort før. Og det er jo lidt en udfordring at finde på nye ting, så vi har brug for nogle skub i nogle forskellige retninger også. Derfor håber vi også på, at det her åbner nogle nye horisonter for os.

Vi opererer jo til daglig i et forholdsvist lille land, hvor vi tit har de samme partnere og laver noget, der måske ligner noget, man har gjort før. Og det er jo lidt en udfordring at finde på nye ting, så vi har brug for nogle skub i nogle forskellige retninger også. Derfor håber vi også på, at det her åbner nogle nye horisonter for os.

Rakel Nåvik (nr. 3 fra højre) i gang med at udvikle en projektidé sammen med sin projektgruppe.

’Lidt noget andet, når det foregår i Bruxelles’

Den to dage lange workshop tog afsæt i EU’s uddannelses- og læringsprogram, Erasmus+, der stiller krav om samarbejde med europæiske partnere. Workshoppen startede med en inspirationsdag, og det passede Rakel Nåvik, der arbejder som konsulent i afdelingen for Erhvervskontakt, Entreprenørskab og Studentervæksthus ved VIA University College, godt:

– På førstedagen havde vi blandt andet oplæg om igangværende projekter, hvor vi fik mulighed for at høre om, hvordan man konkret kan arbejde med Erasmus-projekter, ligesom vi blev præsenteret for nogle af tankerne om den kommende programperiode. Det var meget inspirerende. Desuden var det fint at komme herned og høre om det, for jeg har været på flere workshops lokalt derhjemme, hvor det har handlet om det samme, og det er lidt noget andet, når det foregår i Bruxelles, hvor man mødes med internationale kollegaer, som arbejder med EU-projekter.

Projektidé om innovation i businessuddannelser

På workshoppens anden dag var det så tid til selve projektudviklingsworkshoppen. Her havde VIA University College budt ind på et projekt om innovation i onlinebaserede businessuddannelser, og den projektidé passede perfekt med hovedtemaet for workshoppen, som var ”Transforming Education for a technology-driven world.”

Gode tanker skal destilleres

Målet med de samarbejder, der blev dannet på workshoppen, var at udvikle projektidéerne til et niveau, hvor de kan være med i den hårde konkurrence om EU-støtte. VIA University College og de øvrige projektpartnere bød ind med en masse input til projektidéen, men der ligger fortsat en del arbejde forude, før de mange tanker kan munde ud i en EU-ansøgning:

– Det handler om at få kogt det hele ned til et fælles ene, og det er jo også noget af det, som øvelsen hernede handler om; at se, hvad er vi fælles om, og hvordan kan vi få en fælles problemstilling til at give mening, både på tværs af vores institutioner og på den længere bane internationalt i europæisk sammenhæng, forklarer Rakel Nåvik.

Det er jo også noget af det, som øvelsen hernede handler om; at se, hvad er vi fælles om, og hvordan kan vi få en fælles problemstilling til at give mening, både på tværs af vores institutioner og på den længere bane internationalt i europæisk sammenhæng.

Håb: Ansøgning i slutningen af marts

Det store arbejde skal både Mercantec og VIA University College nu hjem og fortsætte i hver af deres respektive projektgrupper, og så er håbet altså, at de, sammen med deres respektive, europæiske samarbejdspartnere, kan indsende en ansøgning i slutningen af marts 2020, hvor der er ansøgningsfrist for Erasmus+programmet.

Når den tid kommer, følger vi her på CDEU op med en ny artikel og ser på, hvad det europæiske samarbejde og deltagelsen i den europæiske projektudviklingsworkshop har givet de to, markante uddannelsesinstitutioner fra Midtjylland.

FAKTA om netværket ReSET

ReSET blev etableret i 2011 og samler europæiske regioner, som arbejder med Skills, Education & Training. Netværket tilbyder en platform for interaktioner mellem lokale og regionale interessenter og de europæiske institutioner. CDEU har været en aktiv del af netværket siden 2014.

 

Vil du vide mere?

Så kontakt en af vores medarbejdere, der sidder klar til at hjælpe dig.

Elena Nielsen
EU-specialkonsulent
Uddannelse og VIA