God historie

Midtjylland har givet den grønne omstilling et kæmpe skub

20. marts 2019

Det er nu to år siden, at 24 fjernvarmeselskaber i Region Midtjylland tog et 543 millioner kroner stort skridt ind i en grønnere fremtid som deltagere i det regionale investeringsprojekt REFER-CDR. Allerede nu er der opnået markante CO2-besparelser, og disse vil kun vokse i takt med, at projektet skrider frem.

CDEU hjalp i 2017 med at sikre 21,5 millioner kroner i tilskud til rådgivning fra Den Europæiske Investeringsbank under ELENA (“European Local ENergy Assistance”) -ordningen, der understøtter vedvarende energi og energieffektiviseringer i byer.

Investeringer i sol, vind, varmepumper og biomasse

De midtjyske fjernvarmeselskaber er godt i gang med deres investeringer i grønnere teknologier. Nogle af fjernvarmeselskaberne satser på vind og varmepumper samt sol og biomasse, mens andre investerer i renovation af transmissionsledninger og overskudsvarme fra industri. De 21,5 millioner fra Den Europæiske Investeringsbank går til rådgivning, projektering og projektstyring, hvilket er nødvendigt for at ruste værkerne til netop at tage beslutningen om, hvordan deres tilsammen 543,7 mio. kroner store investering skal gennemføres.

Udover at fjernvarmeværkerne lærer af hinanden, så er det også målet at udbrede erfaringerne til resten af EU, så midtjysk og dansk fjernvarme bliver udstillingsvindue for den grønne omstilling, der er gang i internationalt.
– Birgitte Karnøe Frederiksen, CDEU 

Allerede sparet 4244 tons CO2

Investeringerne vil reducere naturgassens anvendelse på værkerne ved at omlægge energiproduktionen til forskellige CO2-neutrale energikilder og ved at optimere fjernvarmedistributionen. Skals Fjernvarme er et af de selskaber, der er længst fremme med deres investeringer. Et samarbejde med lokale landmænd har givet selskabet mulighed for at være aftagere af et biogaslæg, hvorfor byen nu bliver varmet op af biogas. Det giver en årlig besparelse på 4244 tons Co2. Ved at bruge tallet for, hvor meget en gennemsnitlig forbruger udleder på et år (19 tons), svarer det til, at 223,4 personers CO2-forbrug allerede er sparet væk. Dette er vel at mærke kun tal for et enkelt værk i projektet – da der i alt er 24 værker med, vil det tallet for den samlede, sparede udledning givetvis blive langt, langt højere.

Projektet sikrer udveksling af erfaringer – både i Midtjylland og i EU

Udover den rådgivning og de konsulentydelser, der finansieres i REFER-CDR, samler projektet også de 24 værker omkring fælles vidensdeling for at sikre, at værkerne lærer af hinandens erfaringer med den nye teknologi. De kan lære af hinanden, fordi de befinder sig på forskellige stadier i forhold til investeringer, fortæller CDEU’s grønne chefkonsulent, Birgitte Karnøe Frederiksen, som tilføjer:

– Udover at fjernvarmeværkerne lærer af hinanden, så er det også målet at udbrede erfaringerne til resten af EU, så midtjysk og dansk fjernvarme bliver udstillingsvindue for den grønne omstilling, der er gang i internationalt.

 

Vil du vide mere?

Så kontakt en af vores medarbejdere, der sidder klar til at hjælpe dig.

Birgitte Karnøe Frederiksen
Souschef og EU-chefkonsulent
Grøn omstilling
Signe Waltoft Madsen
EU-specialkonsulent
Grøn omstilling