Gode historier

Midtjysk virksomhed modtager EU-støtte fra SMV-instrumentet under Horizon 2020

11. februar 2015

Europa-Kommissionen har netop udvalgt 78 små og mellemstore virksomheder (SMV’er) fra 18 lande som hver modtager et tilskud på op til 2,5 mio. EUR til finansiering af innovationsaktiviteter og udvikling af forretningsplaner. Ud af disse 78 har 2 danske SMV’er modtaget støtte, hvoraf den ene er midtjysk.

Kommissionen modtog projektforslag fra 785 SMV’er, så det er yderst flot at en midtjysk virksomhed er én af de 78 virksomheder, som modtager støtten.

SMV-Instrumentet

SMS-instrumentet, som har et budget på 3 mia. EUR i perioden 2014-2020, støtter nyskabende teknologiske udviklingsprojekter, der har potentiale til at ændre markedet på området, og som kan skabe stor indtjening for virksomheden. Instrumentet er en del af EU’s forsknings- og innovationsprogram Horizon 2020 og består af tre separate faser. Deltagerne kan søge fase 1 med henblik på at søge midler i fase 2 på et senere tidspunkt, eller de kan søge direkte i fase 2.

I fase 1 ydes der støtte til konceptudvikling og forundersøgelse af idéens kommercielle og tekniske potentiale. I fase 2 gives der midler til innovationsprojekter understøttet af en solid forretningsplan (potentielt udarbejdet og delvist finansieret gennem fase 1 af SMV-instrumentet). Aktiviteterne i fase 2 indebærer blandt andet demonstration, prototypeudvikling og test af produktet. I den tredje fase gives der støtte til endelig markedsforberedelse og kommercialisering produktet.

Du kan læse mere om SMV-Instrumentet her hvor du også kan læse mere om, hvordan CDEU kan hjælpe din virksomhed gratis i gang med at søge EU-støtte gennem iFacilitator.

 

Vil du vide mere?

Så kontakt en af vores medarbejdere, der sidder klar til at hjælpe dig.

Thomas Steen Hansen
EU-specialkonsulent
Erhverv og Vækst
Tarik Kehli
EU-specialkonsulent
Erhverv og vækst