Aktuelt

Milliardstor EU-fond for klimaløsninger er på trapperne

13. november 2019

EU’s Innovation Fund har været længe undervejs. Mod slutningen af 2019 lancerer EU det, der bliver et af verdens største programmer til demonstration af low carbon technologies. Det er med andre ord nu, du skal forberede dit projekt, hvis du som virksomhed eller myndighed arbejder med især carbon capture and utilisation (CCU) eller carbon capture storage (CCS).

Pengene til Innovation Fund kommer fra EU’s emissionshandelssystem (EU ETS), verdens største CO2-kvotesystem, samt uudnyttede midler fra NER 300-programmet (se nærmere herom nederst). Fonden vil komme til at indeholde helt op til ca. 10 mia. euro, afhængigt af kulstofprisen.

Disse mange milliarder skal drive CO2-reducerende teknologier frem mod markedet i hele EU og frigøre investeringer i alle medlemsstater. Det nye finansieringsinstrument skal bidrage til Europa-Kommissionens bredere strategi om at gøre Europa klima-neutralt 2050: ”A Clean Planet for All”.

Ansøgning

Programmet åbner første indkaldelse i begyndelsen af 2020. Efterfølgende kommer der løbende indkaldelser frem til 2030. Ansøgningsprocesserne forløber i to faser. I den første fase skal der redegøres for hovedlinjerne i projektet overfor Europa-Kommissionen i en Expression of Interest. Der måles ud fra kriterier vedr. CO2-reducerende potentiale, graden af innovation samt teknologiens/projektets modenhed. Godkendes første fase af Kommissionen, bliver man inviteret til at skrive en fuld ansøgning (der kan så søges midler til udarbejdelse af full proposal).

Programmet finansierer følgende:

  • Innovative low-carbon technologies and processes in energy intensive industries, including products substituting carbon intensive ones
  • Carbon capture and utilisation (CCU)
  • Construction and operation of carbon capture and storage (CCS)
  • Innovative renewable energy generation
  • Energy storage

Baggrundsinfo

Innovation Fund søger at skabe finansiel motivation for virksomheder og offentlige instanser til at investere i den næste generation af CO2-reducerende teknologier, der skal gøre EU CO2-neutralt. Innovation Fund bygger på de eksisterende erfaringer fra NER 300-programmet. NER 300 er et fondsprogram, der støtter innovative projekter, som fremmer CO2-reducerende teknologier. Uudnyttede midler fra NER 300 programmet på ca. €532 mio., og disse gives til Innovation Fund.

Om finansieringen

Innovation Fund støtter med op til 60% medfinansiering til driftsmæssige udgifter, og dermed bidrager EU med finansiering i form af risk-sharing. Op til 40% af bevillingerne kan gives på baggrund af foruddefinerede milepæle, inden hele projektet er i gang.

Fonden er også åben for små projekter med samlede kapitalomkostninger under 7,5 mio. euro.

Læs mere

Du kan blive klogere på den kommende Innovation Fund på linket her.