Ansøgningsrunder

Nu åbner årets første runde for projektansøgninger til Landdistriktspuljen

23. januar 2019

Temaerne for årets første uddeling af 11,5 millioner kroner fra Landdistriktspuljen ligger nu fast. Flest penge er afsat til forsøgsprojekter i landdistrikterne inden for temaet ‘Faciliteter og aktiviteter, der samler landsbysamfundene’.

Størstedelen af de 11,5 millioner, nemlig 6 millioner, er afsat til forsøgsprojekter i landdistrikterne inden for temaet ”Faciliteter og aktiviteter, der samler landsbysamfundene”. Disse projekter har til formål at fremme beskæftigelse, erhvervsudvikling, service, levevilkår, bosætning eller lokale kultur- og fritidsaktiviteter i landdistrikterne.

Under dette tema følges der op på en anbefaling fra Udvalget for levedygtige landsbyer om, at Landdistriktspuljen skal understøtte fastholdelse og etablering af fælles faciliteter til forenings- og fritidsliv, fælles mødesteder, begivenheder samt mulighed for deleøkonomiske løsninger i landsbyerne.

Det skriver Erhvervsministeriet i en pressemeddelelse her.

EU giver økonomisk støtte gennem det såkaldte landdistriktsprogram. Formålet er at fremme vilkårene for natur, miljø, mennesker og økonomisk udvikling i landdistrikterne.

Midler til forskning, information og de små øsamfund

Til forsknings- og informationsprojekter er der afsat 3 millioner kroner. Temaet for disse midler er i år ”Understøttelse af landsbyerne med fokus på anbefalingerne fra Udvalget for levedygtige landsbyer”. Formålet med temaet er at belyse landdistrikternes vilkår og informere om udviklingsmulighederne i landdistrikterne.

De resterende 2,5 millioner kroner af første runde er afsat til at støtte projekter på de små øer. Der er ikke fastlagt et tema for projekterne, med det overordnede formål er at sikre og forbedre levevilkårene i de 27 små øsamfund.

Yderligere oplysninger

Fristen for at søge om støtte ved Landdistriktspuljens første runde er 14. marts kl. 12.00.

Landdistriktspuljens anden ansøgningsrunde forventes udmeldt i slutningen af juni med ansøgningsfrist i efteråret.

Ansøgningsskemaer og vejledninger findes på Erhvervsstyrelsens hjemmeside Livogland.dk  

 

Vil du vide mere?

Så kontakt en af vores medarbejdere, der sidder klar til at hjælpe dig.

Signe Waltoft Madsen
EU-specialkonsulent
Grøn omstilling