Ansøgningsrunde

Ny EU-indkaldelse for mindre Clean Tech-projekter, der er innovative og markedsklare

2. februar 2022

Har din organisation en innovativ løsning, der kan bidrage til at løse klimaudfordringerne, f.eks. ved at optage eller nedbringe udledningen af drivhusgasser? Eller har I noget, der er næsten markedsklart, men godt kunne bruge det sidste skub, før det er klar til kunderne? Så læs med her.

I slutningen af marts 2022 åbner en ny Innovation Fund-indkaldelse for mindre projekter, ”small-scale”. Indkaldelsen, der forventes at have et budget på 100 millioner EUR, vil være åben i fem måneder til slutningen af august 2022. Selvom detaljerne for den nye indkaldelse endnu ikke er fastlagt, forventes indhold og fokus at ligne den forrige indkaldelse:

  • Projektstørrelse: Mellem 2,5 og 7,5 millioner EUR.
  • Relevante sektorer: Vedvarende energi, energiintensive industrier og Carbon Capture and Storage (CCS).
  • Tilskud: Op til 60%.

Læs mere om indkaldelsen her.

Støtteberettigede aktiviteter

Kommercialisering af vedvarende energi, energiintensive industrier, herunder erstatningsprodukter, energilagring og kulstofopsamling, -brug og -lagring. For eksempel kan en leverandør af en innovativ teknologi og en kunde, der er villig til at købe og implementere den, slå sig sammen og ansøge om et demonstrationsprojekt. Projekter vil blive evalueret i forhold til deres potentiale til at undgå drivhusgasemissioner, innovationshøjde, finansiel og teknisk modenhed samt potentiale for opskalering.

Lav dansk deltagelse

I forrige indkaldelse fik 30 small-scale projekter tilsagn om EU-støtte. I sidste runde var ingen danske tilsagn. Til sammenligning deltager svenske aktører i 6 støttede projekter, ligesom Finland, Norge, Island og Tyskland også er godt repræsenterede. De støttede projekter handlede bl.a. om nye teknologier til at mindske udledningen fra stålproduktion, produktion af avancerede biobrændsler og gødning fra kommunalt spildevand, elektrificering af bilfærger samt byggematerialer med lavt energiforbrug.

Mere baggrund

Innovation Fund har ikke til formål at gøre teknologierne klar til markedet, men derimod at bringe grønne teknologier, der allerede er klar til at erstatte mindre bæredygtige alternativer, på markedet i stor skala.

Innovation Fund støtter teknologiske gennembrud i vedvarende energi samt opsamling og lagring af kulstof, energitunge industrier og energilagring, dvs. batterier, og enhver form for forbedring i disse teknologier langs hele værdikæden kan støttes.

Eksempler kan være: Innovation i offshore vind, brintmobilitet, innovation af den måde, som vedvarende energianlæg bygges eller produceres på, m.v.

Fonden vil yde omkring 10 mia. euro i støtte over 2020-2030 til kommercialisering af innovative lavemissionsteknologier. Pengene kommer fra kvoter under EU’s emissionshandelssystem samt fra indtægter fra Innovation Funds forgænger, NER 300-programmet.

 

Vil du vide mere?

Så kontakt en af vores medarbejdere, der sidder klar til at hjælpe dig.

Signe Waltoft Madsen
EU-specialkonsulent
Grøn omstilling
Maria Helene Louwrier
EU-konsulent og Office Manager
Grøn omstilling og administration