Ansøgningsrunder

Ny fundingmulighed for virksomheder med EU-erfaring

13. februar 2019

Sidder din virksomhed allerede med erfaring fra et eurostars-projekt eller har du allerede et internationalt partnerskab omkring implementering af SMART-teknologi? Så læs med her for en oplagt mulighed for at søge et helt nyt program, som adminstreres af Innovationsfonden. BEMÆRK: Kort frist.

Danmark har netop tiltrådt EUREKA SMART Cluster, som er et støtteprogram for alle typer virksomheder og universiteter. Det betyder, at danske virksomheder nu får en oplagt mulighed for at søge om økonomisk støtte til implementeringen af SMART-teknologier i deres produkter.

Bemærk: Kort tidsfrist

Det er et krav for at deltage i programmet, at de deltagende virksomheder finder samarbejdspartnere fra andre lande. Danske virksomheder kan søge om op til 2,6 mio. kr. til deres projekt, og der er ansøgningsfrist den 15. marts 2019 kl. 13.00. Vær opmærksom på, at det er en omfattende ansøgning.

Hvad er EUREKA SMART Cluster?

SMART støtter små- og mellemstore virksomheder inden for Advanced Manufacturing. Projekter inden for forskning og udvikling (innovative produkter, produktudvikling og produktion), der er tæt på at være markedsmodne, kan søge. Der er således et krav om, at projektets detaljeringsgrad er specifik (med TRL på 5-8).

Baggrund

Programmet er til, fordi mange tekniske løsninger aldrig når markedet, og manufacturing dækker over 20 % af EU’s BNP.

SMART financierer ikke projekterne, men det gør EUREKA landenes nationale programmer. Danmark har lige tiltrådt programmet, og det er Innovationsfonden, som giver midlerne.

Relevante aktører

Der opereres ikke med nogen nærmere definition af Advanced Manufacturing, da programmet dels er bottom-up styret og bestemt af specifikke nationale krav:

 • Programmet har relevans for projekter, der tilbyder innovative teknologiske løsninger.
 • Projekter kan være inden for områder som Aeronautics, Automotive, Railways, Capital Goods, Consumer Durables. Det vigtigste er, at projektet kan henføres under SMART’s Technology Roadmap, som er en oversigt over industriers udfordringer, der løbende opdateres.
 • Innovationsfonden har også indflydelse på hvilke projekter, der efterspørges og støttes.

Hvad er støtten?

For et projekt gives der som maksimum €350.000 (2,6 mio. kr.)

Hvilke krav stiller EUREKA?

 • Projektet skal have relevans for SMART programmet (en innovativ teknologisk løsning) og være i overensstemmelse med Innovationsfondens krav.
 • Projektet skal have to deltagende industrier (fx store/små virksomheder, RTOs, universiteter eller organisationer) fra to forskellige EUREKA-lande: Østrig, Belgien, Chile, Tjekket, Danmark, Litauen, Norge, Portugal, Slovakiet, Sydkorea, Spanien, Sverige, Tyrkiet, Israel og Storbritannien. Projektpartnere fra andre lande kan i visse tilfælde også blive accepteret som projektpartner.
  • Hver partner skal selvstændigt søge midler fra dets nationale program. Vær opmærksom på, at de nationale programmer kan have forskellige krav.
   • Hverken SMART eller Danmark har fastsat krav, om hvem de deltagende partnere i projekter kan være. Visse lande fx Spanien har da fastsat krav om, at kun virksomheder (og ikke universiteter) kan søge støtte.
  • Hvert land/partner må maksimalt finansiere 66 % af det totale budget.

Hvilke krav stiller Innovationsfonden?

 • Projektet skal generere klar samfundsmæssig/økonomisk værdi for danske virksomheder eller det danske samfund
 • SMART’s formelle krav skal overholdes, men der kan være behov for yderlige information ift. fx at illustrere partneres finansielle situation, et Gantt-skema og diverse budgetter.
 • Der er fokus på anvendt forskning, hvorfor både erhvervspartnere såvel som universiteter kan søge.

Hvad er udvælgelseskriterierne?

 • Implementering (projektet er konkret samt realistisk beskrevet, partnerne i projektet deltager på lige fod, og omkostninger synes fornuftige)
 • Impact (anvendelighedsmuligheder for markedet og risici, klar og konkret kommercialiseringsplan)
 • Excellence (ny anvendt viden og teknologisk gennemførlighed og risici)
 • Kontakten med de nationale programmer: Projekterne skal justeres i overensstemmelse med dialogen mellem projektets partnere og de nationale programholdere.
 • Se nærmere detaljer her .

Hvornår skal der søges?

SMART er organiseret i to ansøgningsrunder:

 1. Den første runde hedder PO (The Project Outline), hvor ansøgere kan få feedback på deres projekt. Denne runde er valgfri, men den er anbefalet af programlederne. Denne runde er overskredet.
 2. Den anden runde hedder FPP (Full Project Proposal). Der er deadline for denne ansøgningsrunde d. 15. marts 2019 kl. 13.00.
 • Investeringsfonden vil herefter overveje, om Danmark fortsat skal være en del af det kommende program, hvorfor det uvist, om der kommer nye ansøgningsrunder.

Vær opmærksom på

 

 • Projektets partnere skal kontakte de nationale programmer (Innovationsfonden), inden der søges.
 • Ansøgningen fylder i omegnen af 45-52 sider, og skal udarbejdes på engelsk
 • Der er følgende formkrav
 

Vil du vide mere?

Så kontakt en af vores medarbejdere, der sidder klar til at hjælpe dig.

Thomas Steen Hansen
EU-specialkonsulent
Erhverv og Vækst
Maria Heilskou Pedersen
EU-specialkonsulent
Sundhed
Tarik Kehli
EU-specialkonsulent
Erhverv og vækst