Direktørens klumme

Nyt fra CDEU: Direktørens klumme

8. januar 2020

Så er vi trådt ind i et nyt år, og med det følger også et nyt initiativ herfra, nemlig chefens klumme. Som et fast tilbagevendende indslag vil CDEU’s direktør, Lars Holte Nielsen, med jævne mellemrum give et dybere indblik i vores arbejde og i de vigtigste EU-tendenser, som kan få betydning for hele Midtjylland. I denne første klumme sættes bl.a. fokus på et nyt medlem af ejerkredsen bag CDEU og på, hvordan de nye prioriteter i EU kan komme Midtjylland til gode.

Lars Holte Nielsen, direktør for CDEU

Velkommen til et nyt år, som vil byde på en betydelig omstilling, både i CDEU’s egen verden og i vores kontekst i EU-systemet.  

 

Velkommen til VIA University College 

Allerede den 1. januar bød på årets første gode nyhed. Da indtrådte VIA University College, som CDEU over de seneste par år systematisk har opbygget tætte strategiske og faglige samarbejdsrelationer til, nemlig som en del af ejerkredsen bag CDEU. Vi anser dette som en betydelig styrkelse af CDEU både i kraft af det store potentiale, som VIA har for at påvirke og få udbytte af EU’s forsknings- og uddannelsesdagsorden, men også fordi VIA’s aktivitetsfelt kan give synergi til alle CDEU’s faglige programmer.

 

Vi ønsker endvidere, at VIA’s engagement vil styrke CDEU’s kompetencer og engagement på uddannelsesområdet generelt. Både Aarhus Universitet og VIA har fokus på forskningsdagsordenen i EU, og vi ser på CDEU frem til at fortsætte vores målrettede indsats for at understøtte hjemtaget af EU-midler til forskning i Midtjylland. 


Ny strategi for CDEU
 

2020 bliver også første år med den nye strategi for CDEU, som bestyrelsen lagde fast i efteråret 2019 efter en længere proces, der igen lå i kølvandet på erhvervsfremmereformen.  

Strategiprocessen gav anledning til en sund drøftelse om bl.a. ejerkredsens forventninger til CDEU. 

Kommunerne ønsker således især, at CDEU holder fast i erhvervs- og vækstdagsordenen og skaber muligheder i EU-systemet for både de midtjyske virksomheder og andre innovationsagenter, mens der særligt over for Region Midtjylland er blevet rammesat en række prioriteter, som rummer rige perspektiver for hele Midtjylland.  

Disse prioriteter inkluderer bl.a. grøn omstilling og bæredygtighed, som er midtjyske styrkepositioner, og hvor Midtjylland også har store ambitioner. Disse flugter særdeles godt med den nye dagsorden i EU, der er kommet i stand oven på sidste års valg til såvel Europa-Parlament som Kommission. 

Mange af EU’s prioriteter harmonerer med ambitioner og styrkepositioner i Midtjylland, og det er en vigtig opgave for CDEU at bruge dette udgangspunkt til at få Midtjylland og EU til at spille sammen bedst muligt. 

 

Nye, grønnere veje for EU giver midtjyske muligheder 

EU-valgene har således bebudet, at EU-samarbejdet er på vej ind i en ny fase, ikke mindst i kraft af Van Der Leyen’s nye Europa-Kommission, som i efteråret 2019 bebudede nye, grønnere veje for EU’s arbejde. Samtidig er der nyt undervejs på budgetområdet, da EU’s nuværende budgetperiode udløber, når 2020 går på hæld, og som følge heraf har det fremtidige budget og de politiske prioriteter samt tilhørende incitamenter igennem en længere periode været drøftet intenst.  
 
I den nye periode, som EU er på vej ind i, vil der således være en del, der fortsætter, som vi kender det, men også meget nyt; herunder nye og forstærkede prioriteter på bl.a. grøn omstilling, digitalisering, inklusion, bæredygtighed, migration m.v. Mange af EU’s prioriteter harmonerer som nævnt oven for med ambitioner og styrkepositioner i Midtjylland, og det er en vigtig opgave for CDEU at bruge dette udgangspunkt til at få Midtjylland og EU til at spille sammen bedst muligt.  


Vi ser frem til samarbejdet i året, der kommer, og så ønskes I alle et rigtig godt nytår!
 


De bedste hilsner,

Lars Holte Nielsen 

 

Vil du vide mere?

Så kontakt en af vores medarbejdere, der sidder klar til at hjælpe dig.

Lars Holte Nielsen
Direktør