God historie

Nyt EU-projekt: Outdoor Institute fra Silkeborg vil udbrede outdoor til hele Europa

18. oktober 2023

CDEU har understøttet Outdoor Institute fra Silkeborg i at blive partner i EU-projektet STANDOUT, som med tre mio. kr. i EU-støtte og partnere fra syv europæiske lande vil udbrede outdoor-tankegangen til hele Europa. Det skal ske ved i fællesskab at udvikle et sæt af værktøjer, som skal kunne bruges af aktører overalt i Europa, der ønsker at drage nytte af de mange sundhedsmæssige fordele, som outdoor har at tilbyde borgerne.  

Silkeborg er langt fremme, når det handler om at integrere naturen som ressource i menneskers hverdagsliv, og nu skal Outdoor Institute fra Silkeborg gennem et nyt EU-projekt dele sine outdoor-erfaringer med en lang række europæiske partnere.  Silkeborg Kommune er ligeledes med i projektet som associeret partner. 

Skal udvikle en værktøjskasse, der kan bruges i alle europæiske lande

Projektet hedder STANDOUT og skal med støtte på tre millioner kroner fra EU’s Erasmus+program over de næste tre år udvikle et sæt af værktøjer, som kan bruges af aktører på tværs af de europæiske landegrænser til at skabe gode rammer for øget brug af naturen til gavn for borgernes fysiske, mentale og sociale sundhed.  

I Silkeborg tænkes outdoor på tværs

Silkeborg har en række gode erfaringer at byde ind med i projektet.  

Kommunen udnævnte for henved seks år siden sig selv som Danmarks outdoor hovedstad med et mål om at skabe et sundere hverdagsliv for borgerne, hvilket skulle gøres ved at inddrage naturen og outdoor-tænkningen bredt i blandt andet hverdagslivet, turismen, velfærden, handel og bosætning. Samtidig er Silkeborg lykkedes med at tænke indsatserne på tværs, så outdoor er tænkt ind i kommunens forskellige forvaltninger og bruges aktivt inden for bl.a. social-, beskæftigelses-, og sundhedsområdet.   

Outdoor-indsats har fra start haft fokus på deling

Lige fra starten af sin outdoor-strategi har man i Silkeborg desuden været bevidst om at udvikle indsatsen på en måde, så den senere ville kunne deles med andre, hvilket passer perfekt i forhold til det kommende europæiske projekt, der blandt andet går ud på at dele viden.  

CDEU har understøttet i processen 

For to år siden kom Outdoor Institute så til CDEU med ønsket om at arbejde europæisk, og vi hjalp dem med at finde det rette EU-program, brainstorme og kvalificere deres idé til projektet. 

Strategisk vigtigt at have europæisk paraplyorganisation med

Koordinator for projektet er European Network of Outdoor Sports (ENOS), som er paraplyorganisation for alle de organisationer på europæisk plan, der arbejder med outdoor, og ENOS’ deltagelse i STANDOUT-projektet har stor betydning, fortæller CDEU’s sundhedskonsulent Xenia Ramirez Lauritsen, der har hjulpet Outdoor Institute på deres vej mod den succesfulde ansøgning: 

– Det er strategisk vigtigt at have ENOS med, dels for at sikre europæisk udbredelse af de værktøjer, som projektet vil udvikle, men også for at Silkeborg og de øvrige partnere i projektet gennem ENOS vil kunne være med til at påvirke, hvordan policy skal se ud på dette område fremadrettet, lyder det fra Xenia Ramirez Lauritsen.  

Første konference finder sted i Silkeborg i foråret 2024  

Med i projektet er partnere fra Frankrig, Tyskland, Sverige, Italien, Tjekkiet, Portugal, Serbien og Danmark, og første konference i projektet afholdes i Silkeborg i foråret 2024. 

Partnerne i projektet

EUROPEAN NETWORK OF OUTDOOR SPORTS, Frankrig – Koordinator 
TECHNISCHE UNIVERSITAET MUENCHEN, partner, Tyskland 
LANSSTYRELSEN VASTERNORRLAND, partner, Sverige 
ASSOCIAZIONE SPORTIVA DILETTANTISTICA TREKKIFY, partner, Italien 
OUTDOOR INSTITUTE, partner, Danmark 
UNIVERZITA KARLOVA, partner, Tjekkiet 
PLANINARSKI KLUB TARA, partner, Serbien 
MUNICIPIO DE VIANA DO CASTEL, partner, Portugal 
OUTDOORACTIVE AG, partner, Tyskland 
MOUNTAINBIKE TOURISMUSFORUM DEUTSCHLAND EV, partner, Tyskland  
SILKEBORG KOMMUNE, associeret partner, Danmark.  

Ønskes yderligere oplysninger om Outdoor Institute eller om projektet, kan CEO for Outdoor Institute, Heiko Buch-Illing, kontaktes på hbi@outdoorinstitute.dk 

 

Vil du vide mere?

Så kontakt en af vores medarbejdere, der sidder klar til at hjælpe dig.

Xenia Ramirez Lauritsen
EU-specialkonsulent
Sundhed