Aktuelt

Nyt initiativ skal øge unge landmænds adgang til EU-funding

3. juni 2019

EU-Forvaltningsorganet for Landbrug og Udvikling af Landdistrikter samt Den Europæiske Investeringsbank (EIB) har igangsat et initiativ, der skal øge unge landmænds muligheder for EU-støtte.

En EU-undersøgelse med 7600 europæiske landmænd viser, at de har sværere ved at få adgang til EU-støtte og ved at opnå lån i banker, hvis man sammenligner med små- og mellemstore virksomheder (SMV’er) inden for andre brancher. Dette problem er særligt udtalt for landmænd under 40 år.

Den Europæiske Investeringsbank (EIB) har derfor i et nyt initiativ lavet en ny udlånsramme på 1 mia. EUR, eller hvad der svarer til godt 7,5 mia. kr., til landmænd. Sammen med en række finansielle institutioner vil mobiliseringen af finansielle instrumenter til landbruget komme op på næsten 2 mia. EUR, eller godt 15 mia. kr. En del af udlånsrammen vil blive øremærket unge landmænd.

Skal støtte med ekspertise lokalt

Det nye initiativ vil derudover sætte øget fokus på at støtte de lokale myndigheder med ekspertise, således at de bedre kan få bragt de nye muligheder i spil over for landmænd.

Tiltaget er i sin indledende fase og vil blive brugt til at drage vigtige erfaringer, inden den flerårige, finansielle ramme for 2021-2027 stables på benene.

Mere information

Der vil følge mere information om den konkrete udformning af initiativerne. Publikationen kan læses her.

 

Lad os hjælpe dig videre

Kontakt en af vores kompetente medarbejdere, som kan rådgive dig inden for netop dette område og hjælpe dig videre med dit projekt.

Elena Nielsen
EU-konsulent
Uddannelse og VIA