Gode historier

Odder Kommune skaber inklusion i folkeskolen

2. januar 2012

Under Comenius Regio-programmet har Odder Kommune deltaget i projektet LINK. I samarbejde med to norske kommuner har Odder udvekslet erfaringer og fået inspiration til nye pædagogiske metoder i folkeskolen. Resultatet er, at langt færre elever nu henvises til specialundervisning.

I Danmark vokser andelen af elever i folkeskolen, der henvises til specialundervisning, og tendensen kan også findes i andre europæiske lande. Det er både dyrt for kommunerne, og kan have store omkostninger for den enkelte elev, som udskilles fra det almindelige klassefællesskab.

Med projektet LINK har Odder Kommune søgt nye metoder til inklusion i folkeskolen. De to norske partnerkommuner i projektet er langt med implementeringen af den såkaldte LP-model, som fokuserer på justering af læringsmiljøet i forhold til elevernes forskellige behov. Gennem Comenius-programmet har partnerne fået tilskud til det internationale samarbejde, hvor gensidige studiebesøg, fælles konferencer og daglig dialog mellem skoleledere, lærere og forvaltningsmedarbejdere i kommunerne har været omdrejningspunktet for læring og udvikling.Øverst på formularenNederst på formularen

Alle lærere og pædagoger i Odder Kommune har ændret sprog om eleverne og er med et nyt ”fælles sprog” og en fælles referenceramme blevet bedre til at tage hånd om problemerne. Og tallene taler for sig selv: På alle skoler opleves en positiv effekt efter projektet, og på skolen med den størst målte effekt henvises 1/3 færre elever på årsbasis nu til specialundervisning.

Partnere:

Odder Kommune, Narvik Kommune og Hammerøy Kommune samt PPR.

Støtte:

19.000 Euro til mobilitetsudgifter og 25.000 Euro til andre udgifter.

Varighed:

To år.

Få mere at vide:

Lise Gammelby, skoleudviklingskoordinator i Odder Kommune, e-mail