God historie

Overvældende interesse for vores Erasmus+workshop i Viborg

5. februar 2020

Den 23. januar lykkedes det CDEU i tæt samarbejde med VIA University College at samle over 70 kultur- og uddannelsesaktører fra hele Midtjylland til en workshop i Viborg om de mange muligheder for støtte fra EU’s helt store uddannelses- og læringsprogram, Erasmus+.

Rektor ved VIA University College, Harald Mikkelsen, byder velkommen

Det var rektor for VIA University College, Harald Mikkelsen, som åbnede eftermiddagens tætpakkede program, hvorefter Styrelsen for Forskning og Uddannelse gav en introduktion til selve Erasmus+programmet. Blandt deltagerne var såvel midtjyske erhvervsskoler som landbrugsskoler, kommuner, VIA University College og flere gymnasier. Programmet giver mulighed for at lave forskellige former for samarbejdsprojekter, og denne dag var afsat til at se nærmere på de to former for projekter, som Styrelsen administrerer fundingen for, nemlig strategiske partnerskaber og mobilitetsprojekter.

Forventet stigning i Erasmus+budget

I det flerårige finansielle rammeprogram for EU, som dækker perioden 2014-2020, er der afsat 15 mia. euro til Erasmus+programmet. Men der er en forventning om, at den ramme vil blive hævet i den kommende programperiode, som vil dækker perioden 2021-2027. Det vil give endnu bedre muligheder for støtte til midtjyske aktører, der gerne vil arbejde på europæisk plan med mobilitetsprojekter og strategiske partnerskaber.

Der var over 70 deltagere på workshoppen.

Europa kan løse mange midtjyske udfordringer

– Det er så vigtigt at få aktørerne til allerede nu at indtænke de mange, nye Erasmus+ muligheder, som præsenteres med det kommende program, i den enkelte aktørs daglige mindset. Det kan lyde lidt højtflyvende, men vi ser jo, at Europa faktisk kan være en løsning på adskillige midtjyske udfordringer, og det er også derfor, at det er så glædeligt, at så mange valgte at prioritere at være med til vores workshop for at høre nærmere om mulighederne, forklarer CDEU’s uddannelseskonsulent, Elena Nielsen.

Oplægget ‘Fra idé til handling’ – et lille lynkursus i projektledelse, som Lars Gottschling-Knudsen fra VIA University College stod bag under workshoppen.

To spor: Strategiske partnerskaber og mobilitetsprojekter

Workshoppen bød på to parallelle spor, hvor der for kulturaktørernes vedkommende blev fortalt nærmere om muligheder og erfaringer inden for mobilitetsprojekter. Her fortalte blandt andre Morten Falbe-Hansen fra Region Midtjylland og Henrik Holmskov fra Viborg Kommune om deres gode erfaringer, mens uddannelsesaktørerne samtidig fik gode råd om strategiske partnerskaber. Blandt oplægsholderne var lektor Susanne Buch Nielsen fra VIA University College, der sidste år opnåede 2 mio. kr. i Erasmus+støtte til et projekt, der skal mindske elevers frafald på uddannelser.

Står klar til at hjælpe gode idéer videre

Efter workshoppen var der i øvrigt stor interesse for at tale med CDEU’s to konsulenter, kulturkonsulent Julie Sand Jørgensen og uddannelseskonsulent Elena Nielsen, om de mange muligheder i Erasmus+programmet, og vi håber naturligvis, at de mange, interessante snakke kan lede frem til nogle gode projekter, der kan opnå støtte – vi står i hvert fald klar til at hjælpe i processen.

 

Vil du vide mere?

Så kontakt en af vores medarbejdere, der sidder klar til at hjælpe dig.

Elena Nielsen
EU-specialkonsulent
Uddannelse og VIA