Ansøgningsrunder

Pre-announcement af AAL Call 2019

13. december 2018

AAL-sundhedsprogrammet Active and Assisted Living (AAL), der tilbyder støtte til velfærdsteknologiske løsninger, har netop offentliggjort udkastet til AAL-programmet for 2019. Indkaldelsen lanceres officielt i februar 2019, men interesserede kan allerede nu begynde at forberede sig.

CDEU’s to sundhedskonsulenter, Maria Heilskou Pedersen (t.v.) og Signe Waltoft Madsen.

Temaet for AAL-programmet for 2019 bliver “Sustainable Smart Solutions for Ageing Well”

Formålet er at understøtte innovative, transnationale og multidisciplinære konsortier på tværs af Europa til at arbejde med velfærdsteknologiske løsninger.

Ønskes: Nye IKT-løsninger

Indkaldelsen i 2019 er karakteriseret ved følgende:

  1. Der ønskes udvikling af nye IKT-løsninger, der målretter AAL-programmets applikationsområder. Disse nye løsninger skal integreres i implementeringsstrategier, der involverer slutbrugerorganisationer, sundhedsmedhjælpere samt industrien/mindre virksomheder.
  2. Indkaldelsen i 2019 indbyder til større fleksibilitet i forhold til retning, størrelse og længde end tidligere indkaldelser i programmet.

Small Collaborative Projects

De små projekter, Small Collaboratice Projects, er de eneste projekter, som midtjyske deltagere har mulighed for at deltage i, fordi Region Midtjylland sammen med Innovationsfonden medfinansierer midtjysk deltagelse heri.

Disse projekter har en varighed på op til 9 måneder, et maksimalt medfinansieringsbeløb på €300.000, samt mere smidige ansøgningsprocesser og afrapporteringsprocedurer. Formålet med Small Collaborative Projects er at udforske nye idéer, koncepter og tilgange til IKT-baserede løsninger til ældre borgere.

Projekterne skal række ud til nye interessenter med henblik på at inkludere fremtidige AAL-løsninger, opbygge stærke samarbejder med slutbrugerorganisationer, understøtte community building med nye kunder samt skabe fælles agenda.

8 lande forventes at deltage

Nedenstående lande forventes at deltage i Small Collaborative Projects i Call 2019 (tentative list):

  • Austria
  • Belgium – Innoviris Belgium – VLAIO
  • Denmark
  • Italy (Ministry of health) Italy (Friuli Venezia Giulia Region)
  • Netherlands
  • Portugal
  • Romania
  • Spain (ISCII) Spain (Biscay province)

Den officielle liste over funding institutioner, der i 2019 medfinansierer Small Collaborative Projects, vil blive offentliggjort sammen med den officielle indkaldelse i februar 2019.

Deadline og mere info

Deadline for ansøgninger er i slutningen af maj 2019.

Du kan læse meget mere om programmet på linket her

 

Vil du vide mere?

Så kontakt en af vores medarbejdere, der sidder klar til at hjælpe dig.

Signe Waltoft Madsen
EU-specialkonsulent
Grøn omstilling
Maria Heilskou Pedersen
EU-specialkonsulent
Sundhed