God historie

Reception for danske EU-forskningskontakter: Vigtigheden af netværk

17. januar 2020

R&I gruppen under DacoB (DAnish regional- and university office COoperation in Brussels) holdt torsdag den 9. januar 2020 nytårsreception i CDEU’s lokaler i Bruxelles. Med til receptionen var en række centrale, danske samarbejdspartnere i Bruxelles, og arrangementet var en klar markering af vigtigheden af netværk.

Netværk er ikke til at komme uden om

– Om det så er de uformelle eller de mere formelle, så kommer vi ikke uden om, hvor vigtige netværk er for alle os, der arbejder med forskningsdagsordenen. I R&I-gruppen har vi et tæt samarbejde EU-kontorerne imellem, og det var derfor helt oplagt for os at afholde denne reception, hvor vi inviterede en række af vores nærmeste samarbejdspartnere i Bruxelles med, fortæller Rikke Edsjö, der er en af CDEU’s to forskningskonsulenter.

Danske EU-kontakter giver særlig værdifuld sparring

Til receptionen var Dacob-kontorerne South Denmark EU Office, Central Denmark EU Office, Copenhagen EU Office og Aalborg Universitet således repræsenteret, ligesom repræsentanter for bl.a. Europa-Kommissionen og Uddannelses- og Forskningsministeriet var på gæstelisten:

– De danskere, der arbejder med forskningsdagsordenen i Bruxelles, er ofte kilde til særlig værdifuld sparring for EU-kontorernes danske aktører. Da antallet af danskere i EU-institutionerne ydermere er voldsomt begrænset, har det også stor værdi for hele miljøet, at sektorfaglige personer som f.eks. på forskningsdagsordenen samles, fortæller CDEU’s anden konsulent på forskningsområdet, Lina Christensen.

Derfor var det også glædeligt, at både DG Forskning og Innovation i Europa-Kommissionen, European Research Council (ERC) samt Danmarks Faste Repræsentation ved EU og DANRO, som varetager interesser i Bruxelles for Uddannelses- og Forskningsministeriet, havde mulighed for at være med til receptionen.

CDEU’s to forskningskonsulenter, Lina Christensen (t.v.) og Rikke Edsjö.

CDEU overtager lederskab i gruppen

Andreas Bjørn Madsen, som er budgetråd ved Danmarks Faste Repræsentation ved EU, gav under receptionen deltagerne en opdatering på MFF’en og forhandlingerne i 2020.

Desuden markerede nytårsreceptionen overdragelse af lederskabet af R&I-gruppen fra Ida Heebøll hos Greater Copenhagen EU Office til CDEU’s Rikke Edsjö:

– R&I gruppen har en årelang tradition for at samarbejde i Bruxelles. Seneste store arrangement var Nordic University Days i september, hvor rektorer, pro-rektorer og dekaner fra 56 nordiske universiteter var på besøg i Bruxelles. Ser vi fremad, så bliver 2020 et forberedelsesår, hvor de sidste detaljer i det nye Horizon Europe-program skal forhandles på plads. Her vil R&I gruppens fokus være på de nye elementer, så vi på den måde kan opnå tidlig indsigt, som kan komme universiteter, regioner, kommuner og virksomheder til gode, slutter CDEU’s Rikke Edsjö.

Mere om DacoB

Dacob er et stærkt, strategisk arbejdsfællesskab mellem de fem danske EU-kontorer, der hver især repræsenterer egne kommuner, regioner og universiteter i Bruxelles.

Dacob bringer konsulenter med stærk faglig ekspertise sammen for at videndele og samskabe bredere resultater i hele Danmark.

Ved at samtænke vores ressourcer og udnytte synergier i vores arbejde kan vi stå stærkere samtidig med, at vi bibeholder vores unikke særkende, nemlig den stærke lokale og regionale forankring.

 

Vil du vide mere?

Så kontakt en af vores medarbejdere, der sidder klar til at hjælpe dig.

Lina Christensen
EU-specialkonsulent
Forskning, uddannelse og Aarhus Universitet