God historie

Region Midtjylland er med blandt de mest cirkulære byer og regioner i EU: Kick-off på Circular Cities and Regions Initiative

26. oktober 2022

I sidste uge var der kick-off på Circular Cities and Regions Initiative (CCRI), som er Europa-Kommissionens store satsning for at styrke den cirkulære økonomi i Europa. CDEU deltog som repræsentant for Region Midtjylland, som med CDEU’s hjælp tidligere på året blev udnævnt som cirkulær, europæisk region. CCRI består af de dygtigste og mest ambitiøse, cirkulære byer og regioner i EU, og derfor skal initiativet også bruges aktivt til at dele good practises og finde partnere til nye, cirkulære projekter.

Birgitte Karnøe Frederiksen og Maria Helene Louwrier ved CCRI-konferencen

Region Midtjylland var en af de nøje udvalgte ved sidste uges kick-off, der blev holdt i Bruxelles. I alt var 37 byer, regioner og klynger fra hele EU og Skotland samt EU-projekter, der gennem EU’s Horizon-program har fået støtte til cirkulær økonomi, forsamlet.

Region Midtjylland udpeget som europæisk, cirkulær region

På dagen repræsenterede CDEU’s Birgitte Karnøe Frederiksen og Maria Helene Louwrier Region Midtjylland, som var blevet inviteret i kraft af, at Regionen tilbage i august – og med hjælp fra CDEU – blev udpeget som europæisk cirkulær region.

Den ansøgning tog afsæt i to store initiativer: Først og fremmest det omfattende EU-projekt Circular Economy Beyond Waste, som Region Midtjylland er leder af, og som med CDEU’s hjælp har opnået 75 mio. kr. i EU-støtte. Projektet skal skabe de bedste rammer for en gennemførelse af Handlingsplanen for cirkulær økonomi, og projektets i alt 39 partnere tæller en lang række af kommuner, forsynings- og affaldsselskaber, hvoraf hele 18 kommer fra det midtjyske område. Det andet initiativ, som ansøgningen tog sit afsæt i, er bæredygtige hospitaler, idet Region Midtjylland både har dette som myndighedsområde og er særdeles ambitiøs inden for det.

Skal dele de gode løsninger med andre

Med udnævnelsen som europæisk, cirkulær region er Region Midtjylland blevet såkaldt ’fellow,’ som går ud på at dele sine gode løsninger med andre og at finde netværk samt partnere på området, og en helt oplagt mulighed for at gøre netop dette er at være en aktiv del af det nye CCRI. Derfor brugte Birgitte Karnøe Frederiksen og Maria Helene Louwrier også kick-off til at udbrede viden om både Circular Economy Beyond Waste samt om den regionale indsats for at reducere både klima- og miljøaftryk fra hospitalerne.

Oplagt at få CEBW-partnere med i tematiske arbejdsgrupper

Dagen blev ligeledes brugt på at indhente ny viden, og her kom flere interessante aspekter frem:

  • CCRI vil gerne lave tematiske arbejdsgrupper, som arbejder inden for emner som f.eks. genanvendelse af byggeaffald. Her vil det være helt oplagt at sætte de partnere fra Circular Economy Beyond Waste (CEBW), der arbejder med dette område, sammen med andre ambitiøse, europæiske partnere: Dels vil der kunne hentes nye løsninger med hjem til det danske projekt, og dels vil der kunne laves nye, komplementære projekter til CEBW, fortæller CDEU’s Maria Helene Louwrier, der var med på kick-off.

Også Europa-Kommissionens tilgang til emnet var en rigtig god oplevelse:

  • Europa-Kommissionen var meget åben i sin tilgang og spurgte på kick-off ind til, hvad det er, som de enkelte byer, regioner og kommuner har brug for fra Kommissionens side for at kunne sikre overgangen til en mere cirkulær økonomi på europæisk plan. Det var virkelig positivt at opleve, at Kommissionen på denne måde lyttede til de enkeltes input og tog udgangspunkt i de reelle behov, der er på området, lyder det fra Maria Helene Louwrier.

Ser frem til samarbejdet

På CDEU glæder vi os meget til det videre samarbejde med de øvrige regioner og byer, der er aktive i CCRI. Vil du være klogere på initiativet, så kan du læse nærmere på linket her. 

 

Vil du vide mere?

Så kontakt en af vores medarbejdere, der sidder klar til at hjælpe dig.

Birgitte Karnøe Frederiksen
Souschef og EU-chefkonsulent
Grøn omstilling
Maria Helene Louwrier
EU-konsulent og Office Manager
Grøn omstilling og administration