God historie

Region Midtjylland i Bruxelles for at fortælle om unik midtjysk bioøkonomi

31. maj 2018

Søstjernefabrikker, tekstil fra industrihamp og bioraffinering af græs. Midtjylland har mange styrker i sin unikke bioøkonomi. Derfor har Regional Udvikling i denne uge været i Bruxelles for at fortælle både Kommissionen, Investeringsbanken og andre EU-regioner om de mange, enestående initiativer.

Målet med turen var at skabe europæiske netværk og at sikre, at midtjyske interesser bedst muligt afspejles i EU’s programmer efter 2020.

DG AGRI lærer om cirkulære forretningsmodeller i Skive og Lemvig

Mandag var Regional Udvikling på besøg i DG AGRI (Kommissionens enhed for landbrugspolitik) for at fortælle om, hvordan landmænd ved Skive og Lemvig sammen med lokale fiskere og industri udnytter hinandens restprodukter. Forretningen bygges på at bekæmpe invasive søstjerner, som ellers æder muslingerne fra Limfjorden. Søstjernerne høstes og laves til proteinpulver på en ny søstjernemelsfabrik, og fabrikken bruger biogas fra landmænds husdyrgødning til at tørre søstjernerne til mel, som så tilsættes økologisk kyllingefoder. På den måde undgås import af sojaprotein fra udlandet, samtidig med at muslingerne bevares. Muslingerne renser så fjordens vand for overskydende næring fra landbruget og tjener derefter som sunde fødevarer.

Ny teknologi til græsraffinering var også på agendaen, da bioraffinering af græs er interessant for DG AGRI – i forhold til både produktion af foderprotein og flerårige afgrøders evne til at stoppe udvaskning af næring til Limfjorden. Århus Universitet Foulum og Region Midtjylland samarbejde herom vurderes på sigt at kunne skabe et kæmpe markedspotentiale.

Budskaberne til EU-Kommissionen var klare: De kommende politikker og EU-programmer bør omfatte midtjyske styrker inden for proteinudvinding, blå biomasse, cirkulære systemer og forbrugerinddragelse i fødevareproduktion.

Sydnorge og Midtjylland kan samarbejde om blå ressourcer

Derefter gik turen til Sydnorges EU-kontor, hvor dansk-norske samarbejder inden for det maritime blev drøftet. Aarhus Universitet og Sydnorge arbejder i forvejen sammen i Interreg-projektet PERISCOPE<http://northsearegion.eu/periscope/about/> om udvikling i den blå industri.

På billedet ses fra venstre: Signe Waltoft Madsen fra CDEU, Cosmin Cristal fra det rumænske regionskontor, Pia Strunge fra Regional Udvikling og Elena Nielsen fra CDEU.

DG MARE hører om blå foregangskommuner fra Norddjurs, Lemvig og Skive

Tirsdag gik turen til DG MARE (Kommissionens enhed for maritime anliggender), hvor vi fik mulighed for at fortælle om aktiviteter i Lemvig, Skive og Norddjurs Kommune vedr. muslingeopdræt, tang og alger, der passer godt ind i Kommissions ambition om nye, regionale forretningsmodeller i den blå bioøkonomi. Kommissionen efterspørger Region Midts involvering i udviklingen af en ny strategi for det maritime område. 

Investeringsbanken modtager budskaber fra midtjyske SMV’er

Dernæst fik Pia Strunge mulighed for at præsentere forskellige business cases på et ERRIN-seminar om investeringsinstrumenter for cirkulære bioøkonomivirksomheder. Budskabet til Den Europæiske Investeringsbank på mødet var, at helt små virksomheder skal have bedre adgang til risikovillig kapital for at kunne tjene penge på den nye sektor.

VIA University undersøger mulighederne for samarbejde med rumænsk tekstilproduktion

Til sidst gik turen til EU-kontoret for den nordøstlige del af Rumænien. Her blev der diskuteret synergier mellem VIA University og rumænske tekstilproducenter med fokus på industrihamp. VIA har indgået en samarbejdsaftale med CDEU om styrkelse af universitets internationale netværk og øget deltagelse i EU’s programmer, så nu bliver opgaven at skabe god kontakt mellem midtjysk design og rumænske tekstilvirksomheder.

 

 

 

Vil du vide mere?

Så kontakt en af vores medarbejdere, der sidder klar til at hjælpe dig.

Signe Waltoft Madsen
EU-specialkonsulent
Grøn omstilling
Elena Nielsen
EU-specialkonsulent
Uddannelse og VIA