Gode historier

Region Midtjylland og Aarhus Kommune skal præsentere projekter overfor Europa-Kommissionen

8. februar 2018

Region Midtjylland og Aarhus Kommune skal til Bruxelles til april for at præsentere deres projekter for Europa-Kommissionen og repræsentanter fra andre EU-medlemslande.

Regionen skal fortælle om deres initiativ, som de seneste år har fokuseret på samarbejde indenfor området kultur og sundhed med det delformål at imødekomme de stigende udfordringer med mentale sygdomme som fx stress, angst og depression.

I forbindelse med Aarhus 2017-året har Aarhus Kommune udviklet HollyWoodge-projektet, som de skal fortælle om. Det er et metodeudviklingsprojekt, der i samarbejde med byerne Lodz, Rotterdam og Hull har undersøgt, hvordan de kan fremme iværksætteri og jobskabelse hos unge og andre, der står udenfor arbejdsmarkedet, ved at styrke samspillet mellem kultur- og erhvervsliv.

Synliggørelse på den europæiske arena

Disse to projekter skal deltage i Europa-Kommissionens høring og initiativ, som hedder Voices of Culture, der har til formål at skabe en bedre dialog mellem Europa-Kommissionen og den kulturelle sektor i Europa. Initiativet vil styrke den kulturelles sektors stemme i politiske debatter på europæisk plan. Det sker helt konkret, at Europa-Kommissionen blandt andet udgiver rapporter og anbefalinger inden for aktuelle kulturelle emner.

Projekterne er med til at inspirere til, hvordan rammerne for kulturen bedst kan implementeres fra 2020. At projekterne præsenterer deres projekter overfor Europa-Kommissionen, er del af den strategi Genvej til Europa har for at synliggøre midtjyske projekter og for at få deres erfaringer ud på den europæiske arena, så de kommer til at betyde noget for Europa.

Flere EU-programmer er ved at skulle afsluttes i den kommende tid og i den forbindelse har Europa-Kommissionen en række høringer, som Genvej til Europa vil arbejde på at få midtjyske kulturaktører til at være aktive i.

Genvej til Europa gjorde Region Midtjylland og Aarhus Kommune opmærksom på muligheden for at ansøge Voices of Culture-indkaldelsen, og de ydet feedback og vejledning til formulering af ansøgningerne, så de levede op til de angivede krav.

Læs mere

Du kan læse mere om Genvej til Europa på hjemmesiden her eller følge Genvej til Europa på facebook/genvejtileuropa.