God historie

Rekordhøj støtte hentet hjem til midtjyske virksomheder

9. januar 2019

2018 har været CDEU’s bedste år nogensinde, hvad angår hjemtag af EU-støtte til erhvervslivet: Hele 69,8 millioner kroner er med CDEU’s hjælp blevet hentet hjem til midtjyske virksomheder fra EU’s forskellige støtteprogrammer.

CDEU’s erhvervskonsulenter: Fra venstre Thomas Steen Hansen, Maria Heilskou Pedersen og Tarik Kehli

Millioner til råmælk og nanoteknologi

De knapt 70 millioner kroner har hjulpet en række vidt forskellige produktidéer fra SMV’er i hele regionen med at blive udviklet, og idéerne spænder helt fra klinisk diagnosticering af slagtilfælde over behandling af råmælk til udvikling af nanocoating-teknologi, for nu blot at nævne nogle få. Der er med andre ord tale om vidt forskellige løsninger, som dog alligevel har én ting tilfælles: Innovationen.

– Succesraterne for at opnå midler fra EU er rent faktisk meget små. Hvis man skal have fingre i støtten, så kræver det virkelig, at ens idé kan bidrage med noget, der ikke er set før. Idéen skal kort sagt kunne skabe en ny værdi i markedet, og så skal den samtidig have et stort markedspotentiale, så rigtigt mange kan have lyst til at investere i løsningen, lyder det fra CDEU’s erhvervskonsulent, Thomas Steen Hansen.

Markant større bevillinger i 2018

De 69,8 millioner i EU-støtte er gået til i alt 11 virksomheder, hvilket faktisk er det samme antal virksomheder, som CDEU hjalp med at opnå støtte i 2017. Men der er alligevel én væsentlig forskel, og den ligger i typen af bevillinger. I 2017 var det nemlig fortrinsvist støtte fra SMV-instrumentets fase 1, som CDEU hjalp med at hente hjem, mens næsten al den hentede støtte i 2018 er kommet fra SMV-instrumentets fase 2. Om forskellen forklarer CDEU’s erhvervskonsulent, Tarik Kehli:

– I fase 1 giver EU støtte til at lave et såkaldt feasibility study, altså en undersøgelse af forretningsplanen, og dette støttebeløb er på 375.000 kroner per projekt. Men det er i fase 2, at de virkeligt store penge kan hentes. Her giver EU nemlig helt op til 2,5 millioner euro, eller godt 19 millioner kroner, i støtte til at markedsmodne idéen, hvilket for eksempel dækker over certificering og test med kunder, og det er altså fase 2- bevillingerne, som det er lykkedes at få en del igennem af i år.

Rent pengemæssigt er det til at tage og føle på: Hvor de 11 bevillinger i 2017 hentede 43 millioner kroner hjem, tegner de 11 bevillinger i 2018 sig altså tilsammen for 69,8 millioner.

106 midtjyske virksomheder har opnået afklaring

CDEU hjælper via sit skræddersyede initiativ, iFacilitator, den enkelte virksomhed med at afklare, om dens produktidé nu også har, hvad der skal til, for at kunne stå distancen i den hårde konkurrence om EU-midlerne, og i løbet af 2018 opnåede hele 106 midtjyske virksomheder en sådan afklaring.

Du kan læse meget mere om iFacilitator her

 

Vil du vide mere?

Så kontakt en af vores medarbejdere, der sidder klar til at hjælpe dig.

Thomas Steen Hansen
EU-specialkonsulent
Erhverv og Vækst
Maria Heilskou Pedersen
EU-specialkonsulent
Sundhed
Tarik Kehli
EU-specialkonsulent
Erhverv og vækst