God historie

RESIST: Nyt EU-projekt giver borgere nøglerolle i klimatilpasning

30. november 2022

EU-projektet RESIST står for Regions for Climate Change Resilience through Innovation, Science and Technology. Projektet vil inddrage borgerne, når det kommer til at måle og overvåge grundvandsstanden, og så vil det bruge virtual reality til at vise potentialerne i at håndtere regnvand lokalt.

Med i projektet er over 50 internationale partnere, og Region Midtjylland er projektleder for den danske arbejdspakke, hvori Kystdirektoratet, VIA University, Aarhus Universitet og NIRAS deltager. Projektet er udviklet på baggrund af erfaringer fra bl.a. det store EU-klimatilpasningsprojekt Coast to Coast Climate Challenge (C2C CC).


Vi skal lære at leve med vandet. Så enkelt kan det siges, men det kræver nytænkning inden for en hel række områder, hvis vi skal tilpasse os den stadigt stigende vandstand.

Helt almindelige danskere risikerer at få dyre skader på deres ejendom, når vi i de kommende år får mere ekstremt vejr og mere vand. Derfor skal vi samarbejde på tværs, og vi skal inddrage borgerne og deres perspektiver i arbejdet – Regionsrådsformand i Region Midtjylland og formand for Danske Regioner, Anders Kühnau

Borgere vil få afgørende rolle i både forebyggelse og tilpasning

Det er i dette lys, at man skal se det nye EU-projekt RESIST. Projektet vil koble konkrete løsninger på aktuelle klimaudfordringer ved at udvikle ny viden, der skal gavne både forskningen, erhvervslivet og ikke mindst borgerne. Sidstnævnte spiller nemlig en afgørende rolle, både når vi skal forebygge klimaforandringer og når vi skal tilpasse vores byer, landskaber og liv til de forandringer, som vi ikke kan undgå.

Regionsrådsformand: Vi skal samarbejde på tværs og inddrage borgerne

– Helt almindelige danskere risikerer at få dyre skader på deres ejendom, når vi i de kommende år får mere ekstremt vejr og mere vand. Derfor skal vi samarbejde på tværs, og vi skal inddrage borgerne og deres perspektiver i arbejdet, siger regionsrådsformand i Region Midtjylland og formand for Danske Regioner, Anders Kühnau.

Virtual reality skal vise nye veje til regnvandshåndtering

RESIST-projektet vil således involvere borgerne, når det kommer til at måle og overvåge af grundvandsstanden, ligesom der skal bruges virtual reality til at vise, hvordan regnvand kan håndteres lokalt i grønne områder i byerne. Desuden skal to demonstrationshuse vise, hvordan nye byggemetoder kan anvendes på en måde, så vandet kan inviteres ind.

Region Midtjylland er projektleder for den danske arbejdspakke

Projektet løber over fem år og sker i et meget stort internationalt samarbejde: Flere end 50 partnere fra hele Europa er med, og det er Region Midtjylland, der er projektleder for den danske arbejdspakke. Kystdirektoratet, VIA University, Aarhus Universitet og NIRAS deltager som danske partnere.

At sikre os mod en stadigt stigende vandstand er en særdeles kompleks opgave. Men heldigvis så vi med C2C CC, at når vi arbejder sammen, så kan vi lykkes med at udvikle nogle markante løsninger, som også udlandet kan få stor glæde af at implementere’ – Kontorchef for Klima, Ressourcer og Grøn Omstilling i Region Midtjylland, Rolf Johnsen

Vil inddrage erfaringer fra C2C CC

I arbejdet med RESIST skal erfaringerne fra det store klimatilpasningsprojekt C2C CC inddrages. Projektet blev støttet af EU med 51 mio. kr. og løb fra 2016 til i år. I projektet arbejdede 31 partnere fra et væld af forskellige sektorer sammen om at klimasikre Midtjylland bedst muligt, og spørger man kontorchef for Klima, Ressourcer og Grøn Omstilling i Region Midtjylland, Rolf Johnsen, så er det netop samarbejdet med et bredt aktørfelt, der er essentielt, hvis vi vil lære at leve med det vand, der kommer:

  • At sikre os mod en stadigt stigende vandstand er en særdeles kompleks opgave. Men heldigvis så vi med C2C CC, at når vi arbejder sammen, så kan vi lykkes med at udvikle nogle markante løsninger, som også udlandet kan få stor glæde af at implementere. Derfor giver det også så stor mening for os i Region Midtjylland at gå ind og sætte vores erfaringer og kompetencer fra C2C CC i spil i dette nye, spændende projekt, der virkelig har potentiale til at rykke ved den måde, vi tænker klimasikring på – ikke bare i Danmark, men også ud over landets grænser.

CDEU’s rolle

CDEU deltager aktivt i Region Midtjyllands EU-arbejde på klimatilpasningsområdet. Foruden vores arbejde med C2C CC og vores partnerskab i projektet, så har CDEU også støttet op om udviklingen af grundlaget for RESIST-projektet, og senest har vi bistået Region Midtjylland i at blive en del af kredsen af regioner i EU, der har særlige kompetencer inden for klimatilpasning.

Fakta om RESIST

RESIST støttes af EU’s Horizon-program og er et femårigt demonstrationsprojekt i stor skala.

Netop nu arbejder Region Midtjylland sammen med EU’s Horizon-program om at få finansieringen endeligt på plads, og forhandlingerne forventes afsluttet inden udgangen af 2022. I alt vil EU’s Horizon-program støtte de danske partnere med omkring 22 mio. kroner, hvoraf Region Midtjylland som projektleder for den danske arbejdspakke vil modtage 7,9 mio. kr.

 

Vil du vide mere?

Så kontakt en af vores medarbejdere, der sidder klar til at hjælpe dig.

Birgitte Karnøe Frederiksen
Souschef og EU-chefkonsulent
Grøn omstilling