Gode historier

Ringkøbing-Skjern Kommune afholder partnermøde i Bruxelles

1. februar 2017

Ringkøbing-Skjern Kommune (RKSK) har netop afholdt partnermøde på CDEU i Bruxelles. Sammen med partnere fra Portugal og England søger de et Erasmus+-projekt, som har til formål at kompetenceudvikle turismeaktører i små og mellemstore virksomheder (SMV´er). Til partnermødet var EU-konsulenterne Åse Højlund Nielsen og Julie Sand Jørgensen til stede for at styre diskussionen i den rigtige retning, så RKSK kunne komme hjem med relevant indhold til deres ansøgning.

I spidsen for projektet står Rasmus Brunsgaard Sømod, der er turismeudviklingskonsulent i RKSK, samt turistdirektør Sebastian Scharper fra Ringkøbing Fjord Turisme, som begge ses på billedet ovenfor.
De to har blandt andet fået hjælp til at søge efter partnere gennem CDEU´s netværk, og det endte i en overvældende interesse: Hele 74 interessetilkendegivelser nåede de at få, inden de endte med at invitere 6 partnere med til deres partnermøde.

RKSK har ikke tidligere stået i spidsen for et internationalt projekt, og derfor er ansøgningsprocessen fra idé til færdig ansøgning en stor læringsproces, som RKSK kan gøre brug af til fremtidige projekter.

CDEU hjælper Ringkøbing-Skjern Kommune til at arbejde internationalt

Erasmus+-ansøgningen er en del af udmøntningen af den samarbejdsaftale, som CDEU indgik med RKSK sidste år. CDEU har til opgave at støtte RKSK i at internationalisere gennem blandt andet netværk og projekter for på den måde at fremme vækst og udvikling i kommunen. Samarbejdsaftalen skal også gerne tjene som inspiration for, hvordan CDEU kan samarbejde med de øvrige kommuner i Region Midtjylland.

Partnermødet holdes på CDEU

På partnermødet, der fandt sted i CDEU’s lokaler i Bruxelles, blev der taget en fælles diskussion med udgangspunkt i RKSK´s projektbeskrivelse om, hvordan partnernes behov og problemstillinger kan passe ind i projektet. Åse Højlund Nielsen og Julie Sand Jørgensen ydede rådgivning til, hvordan parterne skulle forstå Erasmus+-programtekst, og hvad teksten stiller af krav til ansøgerne.

Rasmus Brunsgaard Sømod, Åse Højlund Nielsen og Julie Sand Jørgensen mødtes desuden efter partnermødet og udviklede i fællesskab en aktivitetsplan til projektet, som RKSK kunne tage med hjem og bruge direkte, når ansøgningen skal skrives.

Kompetenceudvikling af SMV´er inden for turisme

Visionen for RKSK´s projekt er at hjælpe virksomhedsledere i SMV´er med at få et større overblik over deres egen virksomhed og at lette deres hverdag gennem kompetenceudvikling. Ønsket er at understøtte lederne i at udvikle en stabil og bæredygtig virksomhed, så de i højere grad får mulighed for at vækste.

RKSK har et tæt samarbejde med Ringkøbing Fjord Turisme, og de har udført et rådgivningsforløb til områdets virksomheder. De problemstillinger, som er kommet frem i forløbet, danner baggrund for Erasmus+-projektet.

Vil du vide mere?

For spørgsmål eller yderligere information, kontakt venligst Central Denmark EU Office.

Følg Central Denmark EU Office på facebook.