Gode historier

Ringkøbing-Skjern første danske medlem af det europæiske turismenetværk NECSTouR

19. oktober 2016

Kommunen satser blandt andet på at få adgang til EU-projektmidler og medindflydelse på EU’s turismepolitik gennem deltagelse i det strategiske europæiske netværk, NECSTouR. Kommunen bliver netværkets første danske medlem.

CDEU gjorde opmærksom på netværket

Det var CDEU, der gjorde kommunen opmærksom på NECSTouR og den betydning, netværket har fået opbygget her i Bruxelles. På en studietur i begyndelsen af juli, som CDEU havde arrangeret for turismefolk fra kommunen, var der lagt et møde ind med netværkets formand og sekretariat, hvor kommunen blev præsenteret for mulighederne. CDEU havde også arrangeret et møde med Skotlands EU-kontor, så kommunen kunne få indblik i, hvordan de her gør brug af deres medlemskab af netværket. Turismefolkene kom således hjem med tilstrækkelig viden og indsigt til, at der lokalt kunne tages beslutning om at søge optag.

Borgmester: ‘Viser, at vi tør gå forrest’

– Ringkøbing-Skjern Kommune viser med sit medlemskab i NECSTouR, at vi tør gå forrest og opsøge nye muligheder. Medlemskabet kan give os adgang til projektmidler til udvikling og til et netværk med andre, der har samme udfordringer som os – fx manglende udlejningskapacitet. Gennem netværket kan vi få ny viden, der kan inspirere os til hvordan vi får flere ferieboliger til udlejning og flere kvalitetsprodukter til salg, siger borgmester Iver Enevoldsen.

NECSTouR har som strategisk fokusområde at deltage i og sikre sig indflydelse på EU’s turismepolitik; herunder at sikre sig adgang til EU’s fonde og udvikle projektidéer og finde kvalitetsprojektpartnere med samme interessefællesskab.

Netværket arbejder strategisk med digital turismeudvikling, kulturturisme og bæredygtighed samt med kompetenceudvikling og innovation i turismen med henblik på at sikre størst mulig kvalitet. Organisationen vil være et åbent og dynamisk netværk af turismefaglige eksperter på regionalt, nationalt og europæisk niveau.