God historie

Ringkøbing-Skjern Kommune får millionstøtte fra EU til nyt projekt om grøn brint

24. april 2024

Hyperion er navnet på det nye EU-projekt, hvori Ringkøbing-Skjern Kommune sammen med ti andre europæiske partnere over de næste fire år vil afsøge mulighederne for en bæredygtig, industriel omstilling baseret på innovative brintløsninger. Det skal ske ved at analysere barrierer og muligheder for etablering af brintregioner og dele viden i forhold til emner som f.eks. energiforbrug, produktion af vedvarende energi, infrastruktur, ressourcer, lokalsamfundets interesse og inddragelse, m.v.

Energiområdet er en del af den samarbejdsaftale, som CDEU har med den vestjyske kommune, og CDEU har da også understøttet Ringkøbing-Skjern i at blive partner i projektet. Med projektdeltagelsen følger godt 2 mio. kr. i finansiering fra EU’s Interreg Europe-program, som har støttet hele projektet med i alt 18 mio. kr.

Samarbejdsaftalen mellem Ringkøbing-Skjern og CDEU blev i efteråret 2023 underskrevet af (fra højre) viceborgmester i Ringkøbing-Skjern Kommune, Søren Elbæk (A), og CDEU’s direktør, Lars Holte Nielsen.

Hyperion handler om grøn brint og om den værdikæde, som brint kan udgøre som et af de væsentligste brændstoffer i en mere klimavenlig fremtid. Meget tyder på, at den kommende brintledning fra Danmark til Tyskland kommer til at få et af sine udspring øst for Tarm i Ringkøbing- Skjern Kommune, hvor der er udset et stort geografisk område til en Power-to-X-energipark, der kan levere ren energi til den grønne brint.

Vil bygge regionale økosystemer til en bæredygtig, industriel omstilling

Det overordnede mål i Hyperion-projektet er at bygge regionale økosystemer til en bæredygtig, industriel omstilling baseret på innovative brint-løsninger. Herudover skal projektet undersøge barrierer og muligheder for at skabe brintinfrastruktur, brintproduktion og brintforbrug i forskellige regioner i Europa – herunder altså også Ringkøbing-Skjern Kommune – ligesom projektet skal sikre en videndeling på tværs af grænser. Og endelig nævner projektbeskrivelsen også muligheden for, at EU med en brintproduktion kan blive uafhængig af bl.a. russisk gas og olie.

Projektet tæller førende europæiske brintaktører fra en række lande

Ringkøbing-Skjern er den eneste danske partner i projektet, og kommunen kommer i rigtig godt, europæisk selskab, idet de øvrige partnere tæller førende europæiske brintaktører fra bl.a. Belgien, Norge, Finland og Italien.

Gennem det interregionale samarbejde i projektet skal partnerne i fællesskab forbedre deres regionale politikker (Policy Instruments), så disse bedst muligt fremmer opblomstringen af nye såkaldte Hydrogen Valleys. Et Hydrogen Valley skal forstås som en brint-dal, eller et centrum for innovative virksomheder og brint-baserede løsninger på den grønne omstilling.

Kommende brint-infrastruktur skal skabe lokal værdi og arbejdspladser

Det policy-instrument, som Ringkøbing- Skjern vil arbejde med i projektet, er deres klimaplan 2023-2026. For kommunen er det vigtigt at udnytte den kommende brint-infrastruktur til at skabe lokal værdi og arbejdspladser. Kommunen ønsker at opbygge et lokalt økosystem omkring Power-to-X, hvor der skabes virksomheder og underleverandører langs hele Power-to-X -værdikæden.

Grøn brint er en oplagt mulighed for at udnytte den i forvejen store produktion af vedvarende energi, der fremstilles i Ringkøbing-Skjern, fordi den flydende brint kan lagres lokalt eller transporteres videre. Ringkøbing-Skjern Kommune producerer f.eks. i dag ca. 10% af Danmarks vindmøllestrøm.

Et resultat af samarbejdsaftalen mellem Ringkøbing-Skjern og CDEU

På CDEU har vi siden 2016 haft en samarbejdsaftale med Ringkøbing-Skjern Kommune, og aftalen blev senest fornyet i november 2023, hvor viceborgmester Søren Elbæk (billedet t.h.) underskrev aftalen sammen med CDEU’s direktør, Lars Holte Nielsen.

Vi er helt bevidste om, at for eksempel i forhold til den grønne omstilling, der kan vi lære meget af andre lande – Viceborgmester i Ringkøbing-Skjern Kommune, Søren Elbæk (A)

Samarbejdsaftalen fokuserer på fem områder, der er centrale for kommunen, herunder også Klima, Energi og Bæredygtighed, som Hyperion-deltagelsen falder ind under:

– Selv om man sådan traditionelt i danske kommuner kan vende sig meget ind mod sig selv, så arbejder vi i Ringkøbing-Skjern meget bevidst med den omstændighed, at der også er en verden uden for kommunens grænser, som vi er en del af. Vi er helt bevidste om, at for eksempel i forhold til den grønne omstilling, der kan vi lære meget af andre lande, og den viden, som vi kan få igennem EU-kontoret, den kan vi virkelig bruge, lød det fra Søren Elbæk, da samarbejdsaftalen blev underskrevet i efteråret.

Læs også: Ringkøbing-Skjern Kommune i Bruxelles: Forlænger samarbejdsaftale med CDEU

 

Vil du vide mere?

Så kontakt en af vores medarbejdere, der sidder klar til at hjælpe dig.

Signe Waltoft Madsen
EU-specialkonsulent
Grøn omstilling