God historie

Ringkøbing-Skjern Kommune i Bruxelles: Forlænger samarbejdsaftale med CDEU

16. november 2023

Ringkøbing-Skjern Kommune og CDEU har netop underskrevet en toårig forlængelse af den samarbejdsaftale, der har eksisteret siden 2016. For den vestjyske kommune er der god ræson i at fortsatte det tætte samarbejde, som både giver kommunen mulighed for at være på forkant i forhold til, hvad der sker i EU, og for at klæde EU-kontoret på i forhold til, hvad der rører sig i Ringkøbing-Skjern. Den forlængede samarbejdsaftale blev underskrevet i forbindelse med, at kommunens Erhvervs-, Klima og Arbejdskraftudvalg var på besøg i Bruxelles for at blive opdateret på de vigtigste EU-dagsordener lige nu.

Viceborgmester for Ringkøbing-Skjern Kommune, Søren Elbæk (A) (t.h.) sammen med CDEU’s direktør, Lars Holte Nielsen.

Der var store smil fra begge parter, da underskrifterne blev sat på den forlængede samarbejdsaftale, og det med rigtig god grund:

– I Ringkøbing-Skjern Kommune er vi rigtig glade for samarbejdet med CDEU, og vi kan da også se, at vi profiterer af det. Vores samarbejdsaftale betyder bl.a., at vi kan være lidt på forkant i forhold til, hvad der sker i EU, ligesom vi kan være med til at klæde EU-kontoret på i forhold til, hvad der rører sig hos os, lyder det fra borgmester Hans Østergaard (V).

Vores samarbejdsaftale betyder bl.a., at vi kan være lidt på forkant i forhold til, hvad der sker i EU, ligesom vi kan være med til at klæde EU-kontoret på i forhold til, hvad der rører sig hos os – Borgmester i Ringkøbing-Skjern, Hans Østergaard (V).

Borgmesteren var desværre forhindret i selv at deltage på turen, så i hans sted var det viceborgmester Søren Elbæk (A), der satte underskriften på aftalen:

– Selv om man sådan traditionelt i danske kommuner kan vende sig meget ind mod sig selv, så arbejder vi i Ringkøbing-Skjern meget bevidst med den omstændighed, at der også er en verden uden for kommunens grænser, som vi er en del af. Vi er helt bevidste om, at for eksempel i forhold til den grønne omstilling, der kan vi lære meget af andre lande, og den viden, som vi kan få igennem EU-kontoret, den kan vi virkelig bruge, lyder det fra Søren Elbæk.

Vi er helt bevidste om, at for eksempel i forhold til den grønne omstilling, der kan vi lære meget af andre lande, og den viden, som vi kan få igennem EU-kontoret, den kan vi virkelig bruge – Viceborgmester i Ringkøbing-Skjern, Søren Elbæk (A).

Erhvervs-, Klima- og Arbejdskraftudvalget fra Ringkøbing-Skjern sammen med CDEU’s direktør, Lars Holte Nielsen

Intensivt mødeprogram med nøglespillere i EU-systemet

Netop den grønne omstilling var i højsædet på den tre dage lange tur til Bruxelles, hvor samarbejdsaftalen blev underskrevet, og hvor kommunens Erhvervs-, Klima og Arbejdskraftudvalg deltog. CDEU havde sammensat et intensivt mødeprogram med en række nøglepersoner og -institutioner i EU-systemet, herunder europaparlamentsmedlem Asger Christensen (V), ambassadør Søren Jacobsen ved Danmarks Faste Repræsentation ved EU, European Policy Centre og Europa-Kommissionen, dels for at opdatere udvalget på de vigtigste EU-dagsordener lige nu, dels for at belyse EU-muligheder for kommunen.

Kultur er nu en del af samarbejdsaftalen

Når det kommer til EU-arbejdet, så opererer Ringkøbing-Skjern inden for nogle klart afgrænsede tematikker, som også står nedfældet i den samarbejdsaftale, der netop er blevet forlænget. Hvor der tidligere har været tale om fire spor – Klima, energi og bæredygtighed, Turisme, Uddannelse og Produktionsindustri – så er et femte spor nu kommet til, nemlig Kultur:

– Jeg synes, at det er meget spændende, at kultur nu er blevet en del af samarbejdsaftalen. Som jeg ser det, så er et af formålene med kultur, at det skal bevæge sig over grænser, og at vi skal inspirere hinanden, og samtidig giver det fokuserede arbejde med kulturdagsordenen også mulighed for at søge midler til kulturprojekter. Det tror jeg er ret vigtigt, at kommunerne også er optaget af, fordi selv om kultur måske nok er en mere blød værdi, så er det også et område, som er meget tæt på borgerne, og det synes jeg er meget interessant at se på i en europæisk kontekst. Derfor glæder vi os også til at afsøge mulighederne i det, lyder det fra viceborgmester Søren Elbæk.

Selv om kultur måske nok er en mere blød værdi, så er det også et område, som er meget tæt på borgerne, og det synes jeg er meget interessant at se på i en europæisk kontekst. Derfor glæder vi os også til at afsøge mulighederne i det – Viceborgmester i Ringkøbing-Skjern Kommune, Søren Elbæk (A).

CDEU: Aftalen giver rigtig god værdi, også for de øvrige kommuner i Midtjylland

Samarbejdsftalen blev oprindeligt indgået i 2016 og er siden blevet forlænget i 2019 og igen i 2021, og glæden over det tætte samarbejde er da også gengældt af CDEU’s direktør, Lars Holte Nielsen:

– Vi er rigtig glad for vores tætte samarbejde med Ringkøbing-Skjern, ikke mindst fordi det giver os en umiddelbar indgang til kommunens medarbejdere og en god fornemmelse for det, der er vigtigst for kommunen at arbejde med. Det gør, at vi er i stand til at sætte ind og understøtte Ringkøbing-Skjern på netop de områder, hvor kommunen ser den største værdi i at lægge sine kræfter. Dertil skal lægges, at vi efterfølgende kan tage de gode erfaringer og brede løsningerne ud til gavn og glæde for andre midtjyske kommuner, når de arbejder europæisk, lyder det fra Lars Holte Nielsen, inden han afslutter:

– På den facon giver det tætte samarbejde med Ringkøbing-Skjern både rigtig god værdi for kommunen selv og for os som kontor, men bestemt også for resten af de midtjyske kommuner, når det kommer til at styrke deres internationale netværk, finde ny inspiration og hente EU-midler hjem til projekter, der gavner lokalt. Så den her samarbejdsaftale må siges at være en sand win-win-win.

 

Vil du vide mere?

Så kontakt en af vores medarbejdere, der sidder klar til at hjælpe dig.

Tarik Kehli
EU-specialkonsulent
Erhverv og vækst
Lars Holte Nielsen
Direktør