Gode historier

Ringkøbing-Skjern på besøg for at evaluere samarbejde med CDEU

20. september 2017

13 personer fra Ringkøbing-Skjern Kommune har netop været på besøg i to dage hos CDEU i Bruxelles.

Formålet var både at gøre status på samarbejdsaftalen mellem kommunen og CDEU og at se på, hvordan ressourcerne i samarbejdet fremadrettet skal bruges.

Et tæt samarbejde

Godt halvandet år er gået, siden CDEU og Ringkøbing-Skjern Kommune indgik en formel aftale om at samarbejde på fire områder med stærk prioritet for kommunen, nemlig turisme, energi, produktionsindustri og fødevarer.

Siden har der været et tæt samarbejde mellem de medarbejdere fra henholdsvis kommunen og CDEU, der har ansvar for de forskellige områder, og det er dette arbejde, som den netop overståede tur til Bruxelles er blevet brugt til at evaluere. Koordinator for samarbejdsaftalen, Åse Højlund Nielsen fra CDEU, ser tilbage:

Ressourcetung opstart

– I starten for halvandet år siden mødtes alle involverede medarbejdere fra CDEU hver anden uge med alle de involverede medarbejdere fra kommunen på et videomøde. Det var en meget ressourcetung opstart, men vi kan nu se, at det på alle måder var investeringen værd, for det har givet kommunens medarbejdere en kompetenceudvikling i, hvad det er, man kan i EU, ligesom det har lært dem, hvordan systemet arbejder. Det har gjort, at vi har kunnet gå fra et videomøde hver anden uge til et halvtimes møde hver anden måned.

Åse Højlund Nielsen fortsætter:

– Den kompetenceudvikling, som Ringkøbing-Skjern Kommune har opnået, gør nu, at kommunens medarbejdere selv kan gå videre med nogle af de ting, som CDEU før hjalp dem med, f.eks. projektudvikling. Dermed kan niveauet i samarbejdet nu løftes, så vi kan begynde at se på andre, lidt større områder, som for eksempel hvordan en kommune kan være med til at påvirke programmer og puljer i EU, som er en af de ting, kommunen gerne vil prøve af.

Kontoret længere nede ad gangen

En af de ting, der blev sagt i forbindelse med lanceringen af aftalen tilbage i foråret 2016 var, at CDEU gerne skulle blive Ringkøbing-Skjern Kommunes kontor længere nede ad gangen. Og spørger man Åse Højlund Nielsen, så er missionen lykkedes:

–          Netop det faktum, at vi brugte så mange timer med hinanden i starten af forløbet, gjorde, at vi lærte hinanden så godt at kende, at vi nu faktisk opfatter hinanden som kollegerne længere nede ad gangen. Dermed kan vi for eksempel gå meget mere uformelt til hinanden nu end før.

Prioritering af ressourcerne

Når det handler om at se på, hvordan samarbejdet fremadrettet skal være, så er konklusionen, at idéerne er mange og virkelysten stor, men at der er brug for en sortering:

–          Vi kan jo af naturlige årsager hverken i kommunen eller hos CDEU have ressourcer til det alt sammen, så vi vil fremadrettet arbejde på at få ledelsen med ind over for at prioritere og sætte rammerne. Kort og godt skal der både på CDEU og i kommunen være fokus på, hvor kommunen kan få de bedste resultater – og så skal det være der, vi lægger vores ressourcer.

Vil bygge videre på kompetenceudviklingen

Samarbejdsaftalen løber indtil udgangen af 2018, og idéen er over det næste knapt halvandet år at bygge videre på den kompetenceudvikling, som Ringkøbing-Skjern Kommunes medarbejdere allerede har opbygget, og på den måde maksimere kommunens udbytte af EU-arbejdet. Åse Højlund Nielsen uddyber:

–          Den kompetenceudvikling, som samarbejdsaftalen giver Ringkøbing-Skjern Kommune, gør jo, at de vil kunne agere i EU-arbejdet meget mere uafhængigt af CDEU. De vil for eksempel selv kunne lave partnersøgninger, udvikle et projekt, forstå tidsperspektiverne og finde de rigtige netværk. Men dermed ikke sagt, at CDEU slipper kommunen helt. Det handler mere om, at vi så kan hjælpe dem på næste niveau, hvor det for eksempel handler om de helt store projekter med mange penge involveret.

Erfaringsudveksling og etablering af partnerskaber

Foruden evaluering af samarbejdsaftalen bød Ringkøbing-Skjern Kommunes besøg i Bruxelles også på en række møder med andre regionskontorer for at erfaringsudveksle og etablere nye partnerskaber, ligesom flere repræsentanter fra kommunen også talte med EU-Kommissionen om turisme. Medarbejderne fra Ringkøbing-Skjern Kommune udtrykte efterfølgende, at de satte stor pris på alle møderne.

 

Vil du vide mere?

Så kontakt en af vores medarbejdere, der sidder klar til at hjælpe dig.

Lina Christensen
EU-specialkonsulent
Forskning, uddannelse og Aarhus Universitet