God historie

Samarbejde skal øge fødevareaktørers fremtidige EU-hjemtag

13. november 2019

CDEU samarbejder med en række midtjyske aktører om at skabe forudsætninger for, at fødevareområdet fremadrettet kan øge sit hjemtag af EU-midler. Seneste eksempler herpå er den netop overståede JRC-konference i Aarhus, der havde fokus på ældres ernæring, samt Aarhus Food City Lab, som har fået EU-støtte til en række workshops, der skal forberede fødevaresystemer bedst muligt på fremtiden.

Formand for Regionsrådet, Anders Kuhnau (S), og rektor ved Aarhus Universitet, Brian Bech Nielsen, sætter scenen ved JRC-konferencen. Moderator er Trine Sick. Foto: Emil Nørgaard, Region Midtjylland

JRC-konferencen, der bar titlen Preventing Undernutrition in Elderly Citizens, løb af stablen på Aarhus Universitet den 29. oktober 2019. Tilstede var en lang række fagfolk fra både Danmark og et antal europæiske lande inden for sundheds- og fødevaresektoren, som var samlet for at diskutere vigtigheden af, at de ældre får den rigtige ernæring, og hvad der skal til, for at sundhedssystemet i endnu højere grad kan bidrage til det.

Meget mere end maden på tallerkenen

Oplægsholderne kom dagen igennem kom med bud på, hvordan denne ernæring bedst sikres, for processen er mere indviklet end bare at servere noget mad på en tallerken; det handler bl.a. også om selve oplevelsen af måltidet, antallet af tilbudte måltider, relationerne i forbindelse med måltidet og kvaliteten af det, der serveres. Dagens program bød ligeledes på en række hands-on øvelser i form af break out-sessions og diskussioner af de anbefalinger, som dagens oplægsholdere kom med.

Samarbejde i grupper under konferencen. Foto: Emil Nørgaard, Region Midtjylland

Resultat af bredt samarbejde

Konferencen var blevet til i et bredt samarbejde mellem Aarhus Universitet, Region Midtjylland, Aarhus Kommune, Europa-Kommissionen og CDEU, og det var med sidstnævntes assistance, at konferencen havde opnået 30.000 euro i finansiering fra Europa-Kommissionens Joint Research Centre (JRC).

JRC-konferencen og det indledende politiske møde om underernæring på Aarhus Universitetshospital i september fungerede desuden som kick-off til at gøre noget mere generelt på området – bl.a. ud fra de anbefalinger, der kom frem til konferencen. Danmark har i modsætning til en række andre lande og regioner ikke nogen national handlingsplan på dette område.

AU Food opretter Food City lab med støtte fra EU

Et andet eksempel på, hvordan CDEU i samarbejde med en række midtjyske aktører arbejder for, at fødevareområdet fremadrettet kan øge sit hjemtag af EU-midler, er det såkaldte Aarhus Food City Lab.  Med CDEU’s hjælp har AU FOOD og iFOOD under EU’s FIT4FOOD2030-initiativ således fået mulighed for at oprette Aarhus Food City lab, der vil bruge borgerinddragelse aktivt som et redskab i en proces, der skal medvirke til at fremtidssikre fødevaresystemet gennem innovation og forskning.

Værktøjer skal skabe bedre muligheder for nye EU-projekter

Som en del af projektet vil AU FOOD og iFOOD opnå en opkvalificering og få mulighed for at skabe nye netværk, hvilket tilsammen skal skabe bedre muligheder for at medvirke i større EU-projekter, forklarer lederen af AU Food, Milena Corredig:

– Vi behøver ikke at kigge langt rundt i verden for at finde såvel behov som løsninger, der tager udgangspunkt i lokalsamfundene, og som med succes kan bidrage til morgendagens bæredygtige fødevareforsyning. Men det fordrer effektive, målrettede, tilsluttede aktiviteter og investeringer i alle tre søjler i videnstrekanten (Research for Innovation, Education and Business Creation) med en basissøjle i kommunikation inden for, mellem og uden for, og vi har brug for et stærkt fokus på iværksætteri, RRI og forbrugertillid, hvis vi skal lykkes med det.

Kommunikation er hovedelement i oplæring

Netop oplæring i kommunikation med key stakeholders er et hovedelement i den oplæring, som AU FOOD og iFOOD vil opnå med deltagelse i projektet under EU’s FIT4FOOD2030-initiativ.

Det er planen, at AU FOOD og iFOOD som en del af projektet vil arrangere to workshops i 2020; en med borgere og forbrugerorganisationer og en anden med relevante industriaktører, hvor der bliver sat fokus på vigtige opgaver forbundet med ændringer i fødevaresystemet.

 

Vil du vide mere?

Så kontakt en af vores medarbejdere, der sidder klar til at hjælpe dig.

Lina Christensen
EU-specialkonsulent
Forskning, uddannelse og Aarhus Universitet