Aktuelt

Sammen løfter vi kulturen i Midtjylland

21. oktober 2019

Årsrapporten for det europæiske arbejde i Genvej til Europa (GTE) er netop færdig og ridser det seneste års erfaringer og resultater op. På baggrund af dette er der blevet udarbejdet en handlingsplan for næste års arbejde i GTE.

”Det har vist sig gennem årene (…), at det er processen om at nå samlet i mål med en EU-ansøgning, der tilfører nye kompetencer og viden til midtjyske kulturaktører.”

På kulturstudieturens anden dag i Mons blev der drøftet forskellige muligheder for at bære arven fra kulturhovedstadsåret videre.

Sådan bliver erfaringerne med Genvej til Europa opsummeret i den netop færdiggjorte årsrapport for 2018-2019, der placerer resultaterne i tre kategorier: Projektrådgivning, kompetenceudvikling samt synlighed og interessevaretagelse.

Personbaseret viden

Årsrapporten viser, at de erfaringer, der opnås ved at have fingrene nede i projekterne og være med i overvejelser, sparring og erfaringsudveksling, giver de enkelte medarbejdere nogle helt særlige kompetencer. Nemlig indblik i interkulturel kommunikation og forståelse af en større europæisk politisk kontekst og agenda, som EU-projekter skal tale ind i og arbejde med. Derudover får de helt konkret erfaring med at skrive på engelsk og forstå de enkelte EU-termer, der bruges i guidelines og ansøgninger.

Det vil også sige, at erfaringer og kompetencer oftest er koblet til nøglepersoner i en organisation. Selvom dette først og fremmest er en styrke for organisationerne, kan det også være et ømt punkt, eftersom denne viden tager lang tid at udvikle og kvalificere – og ikke er koblet til strukturen i organisationen.

Flere gode resultater

Årsrapporten sætter en tyk streg under årets største resultat: Læring. For kulturaktørerne er der meget læring og viden at få i forbindelse med EU-samarbejde og -projekter. Dernæst har der året igennem været et fokus på rådgivning i, hvordan projekter kan bruge de forskellige EU-programmer strategisk.

Disse resultater er nået ved at tilbyde skræddersyede rådgivningsforløb og være skarpe på at rådgive i, hvad EU-ansøgninger kræver af administration og innovation.

Handlingsplanen

Med de klare resultater for GTE’s seneste år, er der nu lagt et fokus for, der skal ske fremadrettet. Handlingsplanen for 2019-2020 understreger vigtigheden af samarbejdet med Europæisk Kulturregion (EKR), som GTE er en integreret del af.

Sammen er GTE, EKR’s sekretariat og regionens kulturafdeling i gang med at udvikle en handleplan for EKR..

2019-2020 kommer til at bestå af to strategiske målsætninger for GTE:

  • Undersøge EKR’s nye behov i forhold til kommuner og GTE’s fremtidige organisering og virke.
  • Varetage EKR’s interesser overfor Europa-Kommissionen med det sigte at formidle Midtjylland som vært for European Culture Forum 2021/2022.

Genvej til Europa

Genvej til Europa er støttet af Region Midtjylland med det formål at skabe europæisk udsyn hos midtjyske kulturorganisationer. Indsatsen har eksisteret siden 2014.

I arbejdsgruppen bag Genvej til Europa sidder medarbejdere fra Region Midtjylland, Midtjyllands EU-kontor i Bruxelles og midtjyske kommuner.

 

Læs GTE årsrapport 2018-2019 og handlingsplanen for 2019-2020 her