Aktuelt

Sammen løfter vi kulturen i Midtjylland

21. oktober 2019

Årsrapporten for det europæiske arbejde i Genvej til Europa (GTE) er netop færdig og ridser det seneste års erfaringer og resultater op. På baggrund af dette er der blevet udarbejdet en handlingsplan for næste års arbejde i GTE.

”Det har vist sig gennem årene (…), at det er processen om at nå samlet i mål med en EU-ansøgning, der tilfører nye kompetencer og viden til midtjyske kulturaktører.”

På kulturstudieturens anden dag i Mons blev der drøftet forskellige muligheder for at bære arven fra kulturhovedstadsåret videre.

Sådan bliver erfaringerne med Genvej til Europa opsummeret i den netop færdiggjorte årsrapport for 2018-2019, der placerer resultaterne i tre kategorier: Projektrådgivning, kompetenceudvikling samt synlighed og interessevaretagelse.

Personbaseret viden

Årsrapporten viser, at de erfaringer, der opnås ved at have fingrene nede i projekterne og være med i overvejelser, sparring og erfaringsudveksling, giver de enkelte medarbejdere nogle helt særlige kompetencer. Nemlig indblik i interkulturel kommunikation og forståelse af en større europæisk politisk kontekst og agenda, som EU-projekter skal tale ind i og arbejde med. Derudover får de helt konkret erfaring med at skrive på engelsk og forstå de enkelte EU-termer, der bruges i guidelines og ansøgninger.

Det vil også sige, at erfaringer og kompetencer oftest er koblet til nøglepersoner i en organisation. Selvom dette først og fremmest er en styrke for organisationerne, kan det også være et ømt punkt, eftersom denne viden tager lang tid at udvikle og kvalificere – og ikke er koblet til strukturen i organisationen.

Flere gode resultater

Årsrapporten sætter en tyk streg under årets største resultat: Læring. For kulturaktørerne er der meget læring og viden at få i forbindelse med EU-samarbejde og -projekter. Dernæst har der året igennem været et fokus på rådgivning i, hvordan projekter kan bruge de forskellige EU-programmer strategisk.

Disse resultater er nået ved at tilbyde skræddersyede rådgivningsforløb og være skarpe på at rådgive i, hvad EU-ansøgninger kræver af administration og innovation.

Handlingsplanen

Med de klare resultater for GTE’s seneste år, er der nu lagt et fokus for, der skal ske fremadrettet. Handlingsplanen for 2019-2020 understreger vigtigheden af samarbejdet med Europæisk Kulturregion (EKR), som GTE er en integreret del af.

Sammen er GTE, EKR’s sekretariat og regionens kulturafdeling i gang med at udvikle en handleplan for EKR..

2019-2020 kommer til at bestå af to strategiske målsætninger for GTE:

  • Undersøge EKR’s nye behov i forhold til kommuner og GTE’s fremtidige organisering og virke.
  • Varetage EKR’s interesser overfor Europa-Kommissionen med det sigte at formidle Midtjylland som vært for European Culture Forum 2021/2022.

Genvej til Europa

Genvej til Europa er støttet af Region Midtjylland med det formål at skabe europæisk udsyn hos midtjyske kulturorganisationer. Indsatsen har eksisteret siden 2014.

I arbejdsgruppen bag Genvej til Europa sidder medarbejdere fra Region Midtjylland, Midtjyllands EU-kontor i Bruxelles og midtjyske kommuner.

 

Læs GTE årsrapport 2018-2019 og handlingsplanen for 2019-2020 her

 

Lad os hjælpe dig videre

Kontakt en af vores kompetente medarbejdere, som kan rådgive dig inden for netop dette område og hjælpe dig videre med dit projekt.

Julie Sand Jørgensen
EU-rådgiver
Kultur og uddannelse