God historie

Samsø Kommune søger EU-støtte til banebrydende, grøn færge

26. april 2024

Når det kommer til grøn energi, så har Samsø i årevis gået forrest som energi-ø, og med sin nyeste EU-ansøgning Green Farer vil kommunen vise vejen til endnu flere grønne muligheder: Green Farer-projektet handler således om at få lov at bygge og operere en helt ny type letvægtsfærge, som er lavet i aluminium og drevet af batterier – og om at få lov til at sejle langsomt med den.

Jo, du læste rigtigt: Som det er nu, eksisterer der nemlig ikke en færgekode – altså en tilladelse – til at sejle så langsomt med en færge, som ønsket her er. Derfor er en væsentlig del af projektet også at få etableret en helt ny færgekode, som på sigt skal gøre det muligt at sejle med batteridrevne letvægts-aluminiumsfærger ude i Europa og i resten af verden.

billede af den nuværende færge, Prinsesse Isabella, der sejler på ruten Hou-Samsø, og som står for at skulle udskiftes med en ny, grønnere færge. Pressefoto: Samsø Rederi. Fotograf: Jeanette Philipsen.

Svært at ombygge tunge færger ordentligt

Færgedrift er for flere kommuner en af de helt tunge poster, når det kommer til CO2-udledning, og flere og flere kommuner kigger derfor i en grønnere retning for færgerne. Hidtil har de fleste kommuner fokuseret på at ombygge eksisterende færger fra at sejle på diesel til at sejle på elektriske batterier, men her har det vist sig, at store, tunge færger er svære at ombygge ordentligt. Det skyldes, at tunge stålfærger også kræver voldsomt store batteripakker, som tager lang tid at oplade, hvilket også kan gå ud over færgedriftens frekvens.

Som Danmarks Vedvarende Energiø er vi før gået forrest og har været forbillede for grøn omstilling; det gør vi gerne igen, og derfor krydser vi fingre for, at ansøgningen resulterer i EU-midler til Samsø – Marcel Meijer (A), borgmester i Samsø Kommune

Samsø Kommune ser mod EU for at finde løsning

Så da Samsø Kommune skulle til at se på en ny, grønnere færge til at erstatte den nuværende, der sejler mellem Samsø og Hou og står for 70% af det kommunale rederis samlede CO2-udledning, valgte de en anden vej: Kommunen tog i stedet fat i CDEU for at undersøge mulighederne for EU-støtte til en ny, grøn færge. Her så EU’s store program Innovation Fund lovende ud, så Samsø Kommune blev sat i kontakt med CDEU’s samarbejdspartnere i konsulentvirksomheden Innovayt, der er eksperter i at udarbejde ansøgninger til netop Innovation Fund.

Således startede arbejdet med projektet Green Farer, der ligeledes har Samsø Rederi og OSK Design med som partnere. OSK Design er en maritim virksomhed, hvis mission er at designe skibe med størst mulig indflydelse på industrien og mindst mulig indflydelse på miljøet.

Borgmester: ’Teknologiske løsninger af den karakter er afgørende i den grønne omstilling’

I Samsø Kommune udtaler borgmester Marcel Meijer (A):

– Det er spændende, at vi bogstaveligt talt kan være med til at søsætte ny teknologi, der både sikrer grøn færgedrift og reducerer energiforbruget – det er teknologiske løsninger af den karakter, der er afgørende i den grønne omstilling. Som Danmarks Vedvarende Energiø er vi før gået forrest og har været forbillede for grøn omstilling; det gør vi gerne igen, og derfor krydser vi fingre for, at ansøgningen resulterer i EU-midler til Samsø. Vi viser gerne vejen – også til søs.

Vi viser gerne vejen – også til søs – Marcel Meijer (A), borgmester i Samsø Kommune

Nyudviklet færgekoncept kræver helt ny tilladelse til at sejle

Green Farer vil således bygge og operere et helt nyt færgekoncept kaldet LightCraftOSK, der en letvægtsfærge lavet i aluminium, som skal sejle langsomt og være batteridrevet. Men siden projektet er det første af sin art, så handler det ikke kun om design og materialer – det handler også om, hvad man må sejle med på havene. For som det er i dag, så eksisterer der ikke en færgekode – en tilladelse – til at sejle med netop denne type af færge.

Andre typer af letvægtsfærger – som f.eks. hurtigbådene i de danske farvande – er designet til at leve op til en færgekode, som tilsiger, at de skal sejle med en ret høj hastighed. Men deres fart er muliggjort af fossile brændstoffer, og dermed adskiller de sig væsentligt fra Samsøs ønskede letvægtsfærge, der skal sejle på batterier, og som derfor vil være noget langsommere. Det er dette mere langsomme tempo, der skal laves en ny færgekode for, før en nyudviklet og batteridreven letvægtsfærge kan tages i brug.

Hvis den nye færgekode godkendes, og det dermed bliver muligt at sprede LightCraftOSKud til hele verden, så tror jeg på, at det vil kunne revolutionære den grønne omstilling af færgesektoren – Kristian Lind, Chief Technical Officer ved OSK Design

Fantastisk potentiale for at udbrede løsningen globalt

Men hvis projektet går igennem, og den nye færgekode godkendes, så er der til gengæld fantastisk potentiale for at udbrede Samsøs nye, batteridrevne letvægts-alufærge til resten af Europa og verden.

Kristian Lind, Chief Technical Officer ved OSK Design, som designer det nye færgekoncept, forklarer:

  • Hvis den nye færgekode godkendes, og det dermed bliver muligt at sprede LightCraftOSKud til hele verden, så tror jeg på, at det vil kunne revolutionære den grønne omstilling af færgesektoren. Sammenlignet med konventionelle stålfærger, så ligger energibesparelsen for denne type af færger typisk omkring 40% og i nogle tilfælde helt op til 50%. Denne væsentlige reduktion i energibehov er i sig selv fantastisk, og den vil umiddelbart medføre en tilsvarende reduktion i udledninger, hvis man sammenligner med konventionelle fremdrivningsanlæg som f.eks. dieselmotorer. Men det væsentligt reducerede energibehov er også med til at muliggøre overgangen til et større spektrum af rene elfærger, netop fordi energibehovet og dermed batteripakkerne er væsentligt mindre.

CDEU har været med hele vejen fra idé til færdig ansøgning, og hvis projektet opnår funding fra EU, vil vi spille en vigtig rolle i at få udbredt viden om Green Farer i både Danmark og resten af hele Europa.

Det har været en lærerig og ressourcekrævende proces for vores lille, men heldigvis agile, organisation. Nu håber vi, at indsatsen bærer frugt – Kirsten Brusgård, projektleder i Samsø Kommune

Ansøgningsprocessen har i sig selv allerede givet Samsø værdi

Der ventes svar på den omfattende EU-ansøgning til november, men uanset om projektet ender med støtte eller ej, så har selve processen allerede givet Samsø Kommune stor værdi:

– At gennemgå en ansøgningsproces som denne gør jo, at man bliver ’tvunget’ til på godt og ondt til at planlægge alle de detaljer, der skal tages stilling til, når man laver store infrastrukturprojekter. Det er en betydelig værdi, som vi her har fået med, når det kommer til vores videre arbejde mod en mere bæredygtig færgedrift. Det har været en lærerig og ressourcekrævende proces for vores lille, men heldigvis agile, organisation. Nu håber vi, at indsatsen bærer frugt, lyder det fra projektleder i Samsø Kommune, Kirsten Brusgård. Hun har siddet med hele vejen i arbejdet med Green Farer, og så deltog hun også på kursus i EU’s projektledelsesmetode PM2, der blev organiseret af CDEU i Bruxelles sidste sommer.

Fakta om Green Farer-projektet

Green Farer indeholder både konstruktion og afprøvning af en ny færgetype samt supportende infrastruktur (havneanlæg, batterier på land m.v.).

Ansøgningsprocessen er ledet af Samsø Kommune og konsulentbureauet Innovayt, hvor Innovayt har haft ansvar for skrivning af ansøgningen og sikret løbende fremdrift, mens CDEU har understøttet Samsø og projektet gennem hele processen, herunder gennem udvikling af en vidensdelingsplan for projektet.

Green Farer-projektet har deltagelse af såvel Samsø Kommune, og herunder også Samsø Rederi, samt OSK Design, der designer det helt nye færgekoncept. CDEU vil lede og koordinere vidensdelingen gennem hele projektet.

Samsø Energi Akademi er desuden med som associeret partner for at hjælpe med at udbrede viden om projektet.

 

Vil du vide mere?

Så kontakt en af vores medarbejdere, der sidder klar til at hjælpe dig.

Maria Helene Louwrier
EU-konsulent og Office Manager
Grøn omstilling og administration
Arman Nozar Taieb
Projektassistent
Grøn omstilling