Ansøgningsrunde

Sidste chance: Byer kan søge over 30 millioner EU-støttekroner til udvikling af bæredygtige udviklingsprojekter

20. maj 2019

Urban Innovative Actions (UIA) har offentliggjort sidste indkaldelse, der fokuserer på bæredygtig udvikling i byer. Der åbnes op for ansøgninger i september 2019 med forventet deadline januar 2020. Indkaldelsen henvender sig til kommuner, som ønsker at gennemføre et bæredygtigt byudviklingsprojekt. Der gives op til max 5 millioner EUR (37,3 millioner kr.) i støtte til projekter, der medfinansieres 80% af den europæiske regionalfond.

Urban Innovative Actions (UIA) er et EU-initiativ, der har til formål at hjælpe byområder i Europa med at teste nye, uprøvede løsninger på bymæssige udfordringer.

Byer står overfor talrige udfordringer relateret til både beskæftigelse, migration, demografi, vand- og jordforurening. Men byerne er også drivkræfter for nye ideer og løsninger. UIA støtter pilotprojekter, iværksat af bymyndigheder, der er innovative og eksperimenterende. Pilotprojektet skal forsøge at løse en af de nedenstående udfordringer:

Luftkvalitet

Luftforurening er et af de største miljømæssige problemer i Europa. De skadelige partikler eller gasser har en negativ påvirkning på europæiske borgeres livskvalitet og sundhed. Derfor ønskes der fra EU’s side igangsat initiativer, der forbedrer luftkvaliteten.

Mulige projekter i byerne kan f.eks. være en ny innovativ luftforureningsindsats som led i en kommunes miljøstrategi, nye indsatser for at måle luftkvalitet i kommunen eller nye mobilitetsløsninger, der reducerer mængden af trafik i kommunen. Der kan læses mere her.

Cirkulær økonomi

EU ønsker at finde løsninger til, hvordan man kan genanvende ressourcer og minimere affald og spildevand. Indenfor dette emne er der særligt fokus på innovative løsninger, som forbedrer vandkvaliteten og/eller genanvender spildevand. Der kan læses mere her.

Demografiske forandringer

I Europa er der et mis-match mellem geografiske områder og befolkningsvækst. Flere regioner oplever en betydelig befolkningstilvækst i byer, mens landområder bliver mere ubefolkede. Som følge heraf støttes initiativer, som tager højde for den negative befolkningstilvækst ved f.eks. at øge de økonomiske aktiviteter i byområdet. Der kan læses mere her.

Kultur og kulturarv

Byer kan ses som laboratorier for udviklingen af kultur. Kultur og et rigt byliv kan have en positiv påvirkning på økonomisk vækst, antallet af arbejdspladser og social inklusion.

Der er et hav af forskellige muligheder for at igangsætte kulturprojekter under dette emne. Projektet kan f.eks. handle om at give bedre adgang til kulturelle tilbud eller at forbedre den sociale integration i kommunen eller regionen. Der kan læses mere her.

PRAKTISK INFORMATION

Projekter kan i støtte få op til max 5 millioner EUR (37,4 millioner kr.). EU finansierer 80% af projektomkostningerne, mens de resterende 20 % af projektomkostningerne er egenfinansiering.

Bymyndigheder med mere end 50.000 indbyggere eller klynger af flere bymyndigheder, der tilsammen har mindst 50.000 indbyggere kan søge EU-midlerne. Dette EU-projektet kræver ingen partnere fra andre lande.