Ansøgningsrunder

Skal dit projekt om biobaserede produkter have støtte?

25. april 2018

Der er nu åbnet for 2018-indkaldelsen under det industrirettede partnerskabBio-Based Industries Joint Undertaking (BBI JU). Programmet opererer under Horizon 2020 og er målrettet projekter inden for den biobaserede økonomi. Indkaldelsen for 2018 har et vejledende budget på 115. Mio. EUR.

Skal bidrage til målet om en biobaseret økonomi

En stærk, biobaseret industrisektor vil både formindske Europas afhængighed af fossile brændstoffer, hjælpe med at møde EU’s klimamål samt bidrage til grøn og konkurrencedygtig vækst. Den biobaserede økonomi tilvejebringes gennem avancerede bioraffineringsteknologier og udnyttelse af biomasse som ressource – dyrket og udvundet under EU’s bæredygtighedskriterier – til at producere biobaserede produkter, materialer, brændstoffer, mv.

Den biobaserede sektor er stadig ny, men forventes at vokse hurtigt og skabe et helt nyt marked og tilsvarende nye jobs.

Indkaldelsen har derfor fire indsatsområder, som der er særligt fokus på:

  1. Biomasse
  2. Processering (bioraffinering)
  3. Produkter
  4. Markedsudvikling

Stort potentiale for Midtjylland

Og netop Midtjylland har et stort potentiale inden for bioøkonomien, fortæller Signe Waltoft Madsen, CDEU’s konsulent på området:

”Dels er der store mængder biomasser fra landbruget, der gør det interessant for industrien og landmænd at arbejde mere med bioraffinering og lukkede biologiske kredsløb. Ligesom der også er flere mindre virksomheder, der forsøger at udvikle forretning på biomassen fra blå ressourcer og biobaserede materialer som tekstiler, bioplastik, alternative proteiner og lignende,” forklarer hun.

Der skal være villighed til at arbejde transnationalt og innovativt for at være med i BBI JU.

Hvem kan søge?

Alle  inden for den biobaserede industri: virksomheder, industripartnere, SMVer og forskere.

Budget

Støtteraten varierer afhængig af projekttyperne i Horizon 2020 (Innovation Actions, Research and Innovation Actions, Coordination and Support Activities).

Frist

Fristen for ansøgninger er den 6. september 2018.

Mere information

Læs indkaldelserne i 2018 arbejdsprogrammet her.

Ved spørgsmål eller ønske om yderligere information kontakt venligst Central Denmark EU Office.

 

Vil du vide mere?

Så kontakt en af vores medarbejdere, der sidder klar til at hjælpe dig.

Signe Waltoft Madsen
EU-specialkonsulent
Grøn omstilling
Birgitte Karnøe Frederiksen
Souschef og EU-chefkonsulent
Grøn omstilling