Aktuelt

SKAL JERES ELEVER OGSÅ HAVE STØTTE FRA ERASMUS+?

5. september 2018

EU’s populære uddannelsesprogram, Erasmus+, lægger op til at uddele dobbelt så mange milliarder som tidligere. Så det er bare med at komme i gang, hvis I også vil have støtte til jeres uddannelse.

Erasmus+ er EU’s uddannelses- og læringsprogram og er et af EU’s store flagskibe. Det er så stort, at det over de sidste 30 år har været i berøring med ni millioner europæere. Heraf har flere end 130.000 danske elever, studerende, lærere og frivillige benyttet sig af programmets muligheder for udveksling og den indbyggede oplevelse af kulturmøder, mødet med nye sprog og nye venskaber, der opstår på tværs af grænser.

 

Gode muligheder for at opnå støtte

De opdaterede guidelines for 2019-programmet er på trapperne, og de præsenterer en række gode muligheder for at opnå støtte for uddannelsesinstitutioner, lærere, elever, trænere, sportsforeninger, VUC, erhvervslivet, interesseforeninger og kommuner samt jobcentre.

Fra 15 til 30 milliarder EUR

Programmet har i perioden 2014-2021 allokeret 15 milliarder EUR. Men med anerkendelsen af programmets gennemslagskraft og popularitet lægger Europa-Kommissionen op til, at budgettet for næste flerårige programperiode, der dækker 2021-2027, vil blive fordoblet til 30 milliarder EUR.

En række nye tiltag forventes ligeledes lanceret, bl.a. et markant øget fokus på dén læring, der finder sted uden for klasseværelset og praktik. Og den uformelle læring er blot en af prioriteterne. Der forventes også et øget fokus på voksen-, efter- og videreuddannelse samt erhvervs- og tekniske skoler, og eksempelvis sidstnævntes udfordringer med at tiltrække elever forventes at være en af de helt store prioriteter.

Så står du og din arbejdsplads med en idé til et projekt, der kunne tænkes at berøre nogle af Erasmus+ prioriteter, kan EU’s uddannelsesprogram være med til at realisere idéen.

CDEU viser vejen

Central Denmark EU Office står klar til at tage en indledende og uforpligtende drøftelse om idéen, og vi kan være med i hele processen; fra formning af idé og -udvikling, hvor vi kan sikre at det lokale møder det europæiske, til partnersøgning, opbygning af netværk og kvalificering af partnere, samt selve processen med at skrive ansøgningen og det at give feedback frem til deadline. Vi arbejder europæisk med et regionalt midtjysk udgangspunkt og kan derfor være jeres øjne og ører i Bruxelles, så gør endelig brug af os.

Forskellige måder at tilgå Erasmus+ på

Der er forskellige måde at tilgå programmet på afhængig af jeres ide og hvor den bedst matcher Erasmus+, da programmet indeholder tre nøgleaktioner:

Nøgleaktion 1) mobilitet af individuelle. Her er fokus på udveksling af lærere, elever, studerende, unge og frivillige og programmet giver tilskud til mobiliteten, der kan variere mellem to dage til to år.

Nøgleaktion 2) Strategiske partnerskaber har til hensigt at skabe et mere langsigtet europæisk samarbejde mellem minimum 3 partnerorganisationer fra minimum 3 programlande. Samarbejdet kan enten være et skolepartnerskab om udveksling eller et innovationsprojekt, hvori der skal udvikles fx et nyt læringstilbud til efteruddannelsen af voksne i sprogundervisning. Fælles for projekterne er, at de skal sigte mod at udnytte og udvikle organisationernes fælles ekspertise til at løse et fællesdefineret mål. Deadline er typisk i foråret.

Nøgleaktion 3) Politiske reformer. Her er der fokus på at skabe politiske reformer indenfor uddannelse, træning og ungdom. Blandt andet har nøgleaktionen til hensigt at øge politisk innovation og udvikling, promovere kvalitet og måling heraf, samt sikre øget samarbejde med internationale organisationer i udarbejdelsen af reformer, der sigter på uddannelse, træning og sportspolitik.

 

Vil du vide mere?

Så kontakt en af vores medarbejdere, der sidder klar til at hjælpe dig.

Elena Nielsen
EU-specialkonsulent
Uddannelse og VIA
Lina Christensen
EU-specialkonsulent
Forskning, uddannelse og Aarhus Universitet