Gode historier

Skanderborg med i EU-projekt om bæredygtigt forbrug

21. januar 2015

Skanderborg Kommune er kommet med i et internationalt projekt om udveksling af erfaringer og ideer om udbredelse af bæredygtigt forbrug. Projektet, der har titlen European partnership for Sustainable Consumption and Awareness Rising (forkortet ESCAR), har fået tilskud under puljen Erasmus+.

Skanderborg blev opmærksom på projektet, da CDEU videresendte en partnersøgning fra den svenske projektkoordinator, som Skanderborg så valgte at svare på.

Skanderborg kommune kommer til at arbejde sammen med partnere fra Borås i Sverige, Santorso i Italien og Columbares i Spanien. Henover de næste 2 år skal de udveksle erfaringer og ideer til, hvordan man kan arbejde med bæredygtigt forbrug. En del af opgaven bliver at fortælle om Skanderborgs unikke måder at samarbejde med private på (kommune 3.0). Det kan fx være grønne partnerskaber, social-økonomiske virksomheder, klimafesten, lokale energidage, kogræsserlaug, landsbysamvirket, m.m.

Skanderborg kick-starter projektet lokalt allerede her i slutningen af januar med et opstartsmøde for lokale aktører for at indsamle gode erfaringer og få nye ideer til samarbejder og aktiviteter på tværs.

Er du interesseret i at vide mere, kan du kontakte Susanne Skårup fra Skanderborg Kommune på tlf.: 21 38 64 48 eller susanne.skaarup@skanderborg.dk.

 

Lad os hjælpe dig videre

Kontakt en af vores kompetente medarbejdere, som kan rådgive dig inden for netop dette område og hjælpe dig videre med dit projekt.

Julie Sand Jørgensen
EU-rådgiver
Kultur og uddannelse
Birgitte Karnøe Frederiksen
Souschef og EU-chefkonsulent
Grøn omstilling
Signe Waltoft Madsen
EU-konsulent
Grøn omstilling