Ansøgningsrunde

Søg 1,5 mio. kr. til at validere jeres digitale læringsløsning

28. april 2021

Ligger jeres virksomhed inde med en prototype på en digitaliseret læringsløsning, der har fokus på inklusion og individuel læring? Så kan I nu søge op til 1,5 mio. kr. til at validere løsningen, så den kan nå fra idéstadiet og komme tættere på markedet. Ansøg senest 30. juni 2021.

Den europæiske inkubator-accelerator IMPACT hjælper nystartede EDTech-virksomheder og SMV’er med at omdanne ideer til markedsklare produkter.

IMPACT er gennem EU’s Cascade-funding system blevet tildelt en større sum, som nu kan uddeles i portioner til de virksomheder, der bedst kan levere de rette, digitale læringsløsninger. Det er baggrunden for, at jeres virksomhed nu har mulighed for at ansøge IMPACT om op til 1,5 mio. kr. til at validere jeres prototype på en digital læringsløsning.

Søg om støtte til validering af to slags prototyper

Jeres virksomhed har mulighed for at søge støtte til validering af to former for prototyper:
– En allerede eksisterende prototype på en digitaliseret løsning, der har fokus på inklusion og individuel læring, eller til
– En prototype, der kan støtte op om digital færdighedsudvikling.

Skal understøtte et af tre uddannelsesområder

Mere specifikt skal jeres virksomheds løsning understøtte mindst et af disse uddannelsesområder:

Mere inklusive uddannelser, hvilket er særligt rettet mod udsatte grupper og tidligt frafaldende fra skolesystemet, ligesom jeres løsning kan fokusere på at give et bredt løft i uddannelsesgraden.

Personlig læring, som kan være baseret på eksempelvis kunstig intelligens, læringsanalyse eller andre nyere teknologier, og som har fokus på forskningsbaserede, pædagogiske tilgange. Løsningen, der søges støtte til, skal omhandle læring i klasselokalet, men den må meget gerne også tilskynde til livslang læring.

Udvikling af prioriterede kompetencer såsom STEM og kritisk tænkning, kreativitet, samarbejde og kommunikation, ligesom løsningen kan være rettet mod en bred vifte af elever og lærere.

Kriterier for at ansøge

Jeres virksomhed skal leve op til følgende kriterier for at kunne søge:

  • Den skal have et CVR-nummer.
  • Den skal være en SMV (have mellem 0-250 medarbejdere).
  • Der skal være to personer tilknyttet projektet, hvoraf den ene skal arbejde fuld tid i virksomheden på den foreslåede løsning. De to personer skal desuden have relevante kompetencer i forhold til projektet, der søges støtte til.

Deadline og budget

  • Deadline for ansøgning er den 30. juni 2021 kl. 13.00.
  • Budgettet kan være på op til 1,5 mio. kr.
  • Der er tale om et 9 måneder langt projektforløb.

Næste skridt

Lyder dette interessant for jeres virksomhed? Så bør I:

  1. Kontakte en af CDEU’s to erhvervskonsulenter, Tarik Kehli eller Thomas Steen Hansen, der kan hjælpe jer videre. Begges kontaktinfo finder I herunder.
  2. Orientere jer nærmere om ansøgningsmuligheden og om IMPACT EDTECH, som står bag denne fundingmulighed.
  3. Orientere jer i Guide for Applicants og FAQ-dokumenterne.

 

 

Vil du vide mere?

Så kontakt en af vores medarbejdere, der sidder klar til at hjælpe dig.

Tarik Kehli
EU-specialkonsulent
Erhverv og vækst
Thomas Steen Hansen
EU-specialkonsulent
Erhverv og Vækst