Ansøgningsrunde

Søg op til 300.000 euro til at forbedre digitaliseringen inden for uddannelsesområdet

4. september 2020

COVID-19’s effekt på uddannelsessektoren har været markant, hvilket har resulteret i ændrede undervisningsvilkår. Derfor har EU-kommissionen tildelt ekstra midler til Erasmus+ programmet, hvis formål er at styrke den digitale undervisningsform gennem strategiske partnerskaber. Partnerskaberne skal have fokus på innovative praksisser i en digital æra

Formål med partnerskaberne

Følgende formål med de strategiske partnere er defineret:

  • At styrke tværgående samarbejde og netværk med fokus på digitalisering på uddannelsesområdet.
  • At klæde undervisere på til at arbejde med digitale løsninger og virtuelle undervisningsplatforme.
  • At sikre inkluderende digitale læringsmiljøer.

Hvem er berettiget til at søge?

Institutioner, såvel offentlige som private, der har en relation til uddannelsessektoren, har mulighed for at søge støtte. Eksempler på berettigede institutioner, er uddannelsesinstitutioner, non-profit organisationer, offentlige eller private virksomheder, samt offentlige myndigheder og private institutioner. Berettigelsen fordres dog af, at man som institution er etableret i et Erasmus+ programland eller partnerland for at indgå i det strategiske partnerskab. En komplet liste over berettigede programlande findes her.

Det strategiske partnerskab skal bestå af minimum tre partnere, fra tre forskellige programlande, og der gives maksimalt tilskud til ti i alt. Der kan søges op til 300.000 euro.

Aktiviteter

Aktiviteter i forbindelse med projektet kan være:

  • Aktiviteter, der understøtter implementeringen af digitale værktøjer og metoder og sikrer kvalitet og inklusion i virtuelle og online undervisningsrum.
  • Aktiviteter, der støtter undervisere og elever i at tilpasse sig online læring og læring på distance.
  • Aktiviteter, der fokuserer på undervisning i og promovering af ansvarlig og sikker brug af digital teknologi.
  • Aktiviteter, der undersøger, hvordan digital online teknologi bedst muligt inkorporeres i fagspecifik undervisning, træning og arbejdsrelateret læring.

Ansøgningsfrist

Fristen for at ansøge om midler løber til d. 29. oktober kl. 12:00

Du kan logge ind med dit EU-Login og søge på linket her. Har du endnu ikke et EU-Login, kan du oprette et på samme link.

Webinar

Yderligere afholdes der et webinar d. 7. september 2020 kl. 14:30-16.00, arrangeret af Styrelsen for Forskning og Uddannelse, hvor alle interesserede er velkomne til at tilmelde sig. Tilmelding samt yderligere information, findes på dette link.

 

Vil du vide mere?

Så kontakt en af vores medarbejdere, der sidder klar til at hjælpe dig.

Elena Nielsen
EU-specialkonsulent
Uddannelse og VIA